Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss 2022

Taotlemise tingimused 


Stipendiumi statuudi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.
Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja.
 
Õigus stipendiumile kandideerida on kogukonna poolt eestvedajana toetatud eraisikutel.
 
Kogukond on käesoleva kogukonna eestvedaja stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsev inimeste rühm.
 
Tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, saavutamaks seatud (arengu)eesmärk. Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise.
Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise perioodil  lisaks stipendiumi summale.
 
Stipendiumi kasutamise periood on 1. aprill - 31. detsember 2022.
Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6)
Kokku jagatakse stipendiumideks 125 000 eurot.
KÜSK kuulub TMS § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja.

 
Taotlus peab olema esitatud taotlusvormil ning sisaldama alljärgnevaid lisadokumente:
  • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
  • mentori kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuste elluviimisel;
  • vähemalt viie kogukonnaliikme poolt digiallkirjastatud kaaskiri, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.
 
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.
Stipendiumitaotlus koos nõutud dokumentidega allkirjastatakse ühes digikonteineris ja saadetakse taotlustähtajaks KÜSKi e-posti aadressil kysk@kysk.ee.

________________________________________________________________________________________

Taotlusdokumendid


Lisainfo:
 

     Kerstin Rei
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     5854 5754
     Kerstin.Rei[ät]kysk.ee