Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Mentorid

Nimi ja kontakt

Asukoht

Kogemus ja pädevus

Brit Mesipuu

brit@milos.ee

Tartumaa, Ülenurme Sisuturundus, sotsiaalmeedia turundus, Google turundus. https://milos.ee/teenused/

Mai Timmi

mai@kasvulava.ee
51941537

Võrumaa,Võru vald Gruppidega töötamine, koosloome ja koostöö teemad, kaasamine ja arenguprotsesside käivitamine.

Erkki Peetsalu

Erkki@maailmad.ee
5018100

Võrumaa, Rõuge vald kommunikatsioon, turundus, sisuloome, kaasamine

Lily Loidap

Lily.Loidap@gmail.com

Harjumaa, Tallinn * Ideede (projekti, äri, sündmuse...) ja kavade (tegevuskava, äriplaan, ärimudel, arengukava, strateegia, jne) coaching ja mentorlus, st aitan kaasa läbi mõtlemisel ja idee arendamisel.
* Projektijuhtimine, õpetamine, organiseerimine.

Margus Nurk

Margus@iap.ee

Asukoht sõltub tööst ja ilmast, põhiliselt Tallinn, Võrumaa, Lääne-Eesti. Mitmekesine MTÜde ja KOV-ide koolitamise ja nõustamise kogemus. Saan olla kogukonna eestvedajale abiks eesmärkide seadmisel, tegevuse kavandamisel, inimeste kaasamisel, piirkonna turundamisel ja läbipõlemise vältimisel. Sellises koostöösuhtes on oluline värske vaade ja uued ideed, vastastikune usaldus, mentori kuulamisoskus ning positiivne energia.

Eiko Tammist

Eiko.Tammist@gmail.com
5258941

Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-Nõmme Olen MTÜ Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed juhatuse liige, Kodutütarde rühma toetaja, Noorte päästeringi rühmajuht, Olen olnud Saarde valla vallavanem, hetkel volikogu esimees. Õpin Tartu ülikoolis kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppe suunal. Minu jaoks on oluline inimestevahelise koostõõ võimestamine ning kogukondade tugevuste märkamine ja nende võimestamine.

Aivar Haller

aivar@haller.ee
5162211

Tallinn, aga liigun iga nädal mööda Eestit Olen 30+ aastat mentorina aidanud tippsportlasi ja -juhte ning olnud abiks meeskondade ja kogukondade ülesehitamisel väga erinevates eluvaldkondades (sport, teater, haridus, poliitika, ettevõtlus, külaelu jne). Viimased 20 aastat on kõik minu koolitus- ja mentorprogrammid olnud 100% raha tagasi garantiiga. Seni pole seda vaja olnud rakendada :-).

Vajaduse korral olen valmis olema abiks ka mentorite meeskonna tugiprogrammi koostamisel ja elluviimisel. Kui on huvi, saan jagada seni tehtud programmide kohta rohkem infot.

Mare Mätas

mare.matas@gmail.com
5071453

Kihnu vald Juhtimiskogemus, vaimne kultuuripärand, kultuurikorraldus, etnoloogia, folkloristika, antropoloogia

Krista Pegolainen-Saar

Kristapsaar@gmail.com
55533990

Tegutsen üle-eesti. Elan Viljandimaal

Oman pikaajalist kogemust kogukondade ja kodanikuühenduste nõustamises ja täiskasvanute koolitamises. Hetkel olen arukate külade programmi raames mentor kolmele kogukonnale ja rahvatervise valdkonnas kolmele omavalitsusele.
Minu koolitamise praktika on seotud kahe suunaga. Esimene keskendub kaasamispraktikate rakendamisele kogukondades ja teine suund on seotud tegevuste eesmärkide seadmise, planeerimise ja elluviimisega.
Olen üle 20 aasta olnud seotud Eesti Külaliikumine Kodukant tegevusega ning olen juhatuse liige. Oman seeläbi meeskonna juhtimise, strateegilise planeerimise ja sellest lähtuvate tegevuste elluviimise ja rahastamise planeerimise kogemusi nii kogukonna- , omavalitsuse kui ka riigi tasandil. Olen ise liige mitmes ühenduses ja usun, et just see kogemus tuleb mentorina igati kasuks, sest eks ma olen ise ka kogukonna eestvedajana läbi elanud suuri õnnestumisi ja ka tõsiseid läbikukkumisi.
Olen ka praktiseeriv superviisor/coach, mis võimaldab mul mentori tegevusele lisaks toetada eestvedajat ka tema isiklikus arengus. Mentorina peangi enda oluliseks rolliks olla kogukonna eestvedajale eelkõige toe pakkuja läbi innustamise, kaasa mõtlemise, kogemuste jagamise, küsimuste esitamise, tagasisidestamise ja tunnustamise.

Jelena Rootamm-Valter

Jelenarootamm@gmail.com
56221542

Tallinn, Narva Mu õpitud ning aktiivselt praktiseeritud eriala on "juhtimine sotsiaalsetes ja majanduslikes süsteemides", mis aitab kaasa tegutsemisele arengunõustajana. Põhitöö kõrvalt olen nõustanud MTÜ-sid ja tegutsenud nende juhatustes (Vabaharidusliit, Ajakirjanike Liit, praegu olen Rahvusvahelise Kaubanduskoja Eesti organisatsiooni volikogu ning õpetajate rahvusvahelise organisatsiooni DKG Eesti organisatsiooni juhatuse liige) ning oman arendamise juhendamise rahvusvahelist kogemust (Gruusia, Ukraina, Valgevene). Mu lemmikMTÜ on Meie Kalamaja :) Olen edukalt nõustanud mitut MTÜ-d KÜSK-i arengueksperdina. Et olen kauaaegne kõrge kvalifikatsiooniga täiskasvanute koolitaja, siis usun, et õnnestub ka mentortegevus uues KÜSK-i algatuses. Kindlasti aitab sellele kaasa mu kogemus Tartu Ülikooli Narva kolledžis üliõpilaste lõputööde juhendamisel. Tahaksin rõhutada, et oskan hästi nii vene kui ka inglise keelt.

Kristina Gudinas

kristina.gudinas@ut.ee
5039073

 

Järvamaa, Türi vald Juhin juba 6 aastat Taikse Külaseltsi ja olen oma tegevustega saanud palju tunnustada. Türi valla Aasta Küla tiitel kogu külale aastatel 2016 ja 2020. Taikse Külaseltsi MTÜ on valitud parimaks MTÜ-ks Järvamaal aastal 2019 ja ma ise olen pärjatud tiitliga Järvamaa Sädeinimene 2017 :) ehk mul on kogemusi küll ja rohkem, mida jagada.

Annela Näälik

Annelanlk@gmail.com
5252600

Saaremaa, Saaremaa vald Olen kohaliku kogukonnakogu liige ja külavanem aastast 2017. Olen alates 2009. aastast osalenud kohaliku omavalitsuse volikogu erinevate komisjonide töös. Oman rakenduslikku kõrgharidust. Rahastuste taotlemise suurimaid saavutusi on seni olnud toetuse saamine LEADER meetmest: Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine; projektiks - külale uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine. Arengudokumentide läbitöötamine ja arvamuste/ettepanekute tegemine ei ole mulle võõras. Hea meelega jagan oma teadmisi ning kogemusi ka teistele ja aitan eesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Asun Saaremaal, aga kui suhtlemiseks sobivad kõiksugu digitaalsed lahendused, siis olen valmis mentorlust pakkuma ka väljaspool Saaremaad.

Rait Talvik

rait@ebc.ee
56495530

Raplamaa/Harjumaaa Koolitajana tegutsenud alates 1999. aastast, konsultandina 2001. aastast. Täna seotud peaasjalikult MTÜ-ga Eesti Arhitektuurikeskus, kus toimetan teenuste- ja koolitusjuhina. Samuti vean käima kogukonda Valli külas Raplamaal, kus mh. "puhume sisse elu" endisele Järvakandi mõisale.

Kompetentsid hõlmavad:
- vabaühenduste käivitamine, arendamine ja juhtimine
- ettevõtlus (sh. vabaühendustes), teenusdisain, turundus
- projektide arendamine ja juhtmine
- finantsplaneerimine ja -juhtimine

Kairi Niinepuu-Mark

Kairi4@gmail.com

Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla *turundusmagister (TTÜ) * ettevõtja (brändi Ecomari looja) *olen töötanud idufirmades (CV Keskus - müügidirektor, kuni ettevõtte müügini (Eesti, Baltikum, Poola, Tšehhi), UDC - müügidirektor - Ladina-Ameerika, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Baltikum, Simpletrash) ; idufirma loomine, idee valideerimine, sihtrühma valik jms *rohelise valla idee autor, idee viimine vallavalitsuse ja kogukondadeni; *koostöö vallavalitsuse, teadusparkide ja teadlastega *roheprojektide planeerimine ja elluviimine (sh leader-i projekti kogemus); *töö kogukonnaga (olen ka Lohusalu poolsaare Loodusseltsi kaasasutaja) *toiduringlus kogukonnas - kuidas ja millest alustada?; *kogukonna teavitustegevuste planeerimine ja elluviimine; valik erinevaid projekte: rohevald.ee /lohusaluloodus.ee

Annli Heinsalu

annli.heinsalu@gmail.com
53478623

Harjumaa, Tallinn Olen olnud projektikoordinaator eelkõige erinevate rahvusvaheliste noorteprojektide juures ja puutunud kokku Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmidega. Olen õppinud andragoogikat (lõpetatud 2016) ja hetkel lõpetamas sotsiaalmeedia spetsialisti eriala (lõpetamisel 2022).

Toivo Kratt

toivo.kratt@gmail.com
5068326

 

Kogu Eesti, Harjumaa, Viimsi vald Kogemust vabaühendustega 15 aastat ja seda peamiselt vabatahtliku pääste- ja merepääste valdkonnas ning ka külaseltsidega. Mul on töökogemust ka konsulendi ja mentorina. Heameelega aitan kaasa vabaühenduste:  juriidilise dokumentatsiooni koostamisel; arenguvajaduste analüüsimisel ja mtü arengu planeerimisel; projektide kavandamisel ja juhtimisel; teenuste väljaarendamisel; avalike teenuste delegeeritud osutamise küsimuste lahendustega.

Sille Pudel

sille@positiivnetulem.ee
53461953

Paide linn, Järvamaa Olen Sille Pudel ja elan Järvamaal Paide linnas Allikjärve külas. Töötan MTÜ Järva Arengu Partnerid LEADER-tegevusgrupis konsultandina. Minu igapäevane töö hõlmab maapiirkonna arendusetegevusi ja uute võimaluste loomist, et meie tegevuspiirkond oleks atraktiivne kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja külastajatele. Üks peamine tööülesanne on taotlejate projektide konsulteerimine - nii MTÜd kui ettevõtted. Tänu sellele tööle olen väga hästi kursis kogukondade eestvedamise ning kodukohta panustavate inimeste igapäeva-eluga. Olen mitmete Eesti siseste ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtrühma liige. Oman kogemusi nii projektide juhtimisest ja elluviimisest kuni erinevate sündmuste, seminaride, konverentside ja koolituste korraldamiseni. Olen olnud Avatud Talude Päeva esmase toimumise juures Järvamaal ning olen väga õnnelik, et see on kasvanud üle-Eestiliseks suviseks tähtsündmuseks, mis aitab tutvustada erinevaid maal elamise viise ja on oluiline otsekontakt otse tootjalt tarbijale. Oman raamatupidamisettevõtet, millel on kaks suunda: üks on raamatupidamine ja teine ärikonsultatsioonid sh äriplaanide koostamine. Olen MTÜ Nautleja Kalamatkad liige, viime läbi erinevaid kalastus ja veeseiklusi, et noori rohkem aktiivsete õue tegevuse juurde meelitada ning igal suvel korraldame süstaringe Roosna-Allikul. Kogukonna eestvedamise isiklikku kogemust on mul Roosna-Alliku ja Allikjärve külavanemana mõne aasta jagu, Oleme leidnud lahendusi erinevatele kogukonnas märgatud probleemidele ja arenguvajadustele, et kodukoha keskkond oleks tänapäevane ning kõiki kogukonna eagruppe arvestav. Meie soov kogukonnana on leida eakohaseid ja huvipakkuvaid tegevusi kõigile, kes kodukohas tegutseda soovivad.
Andres Soop

andressoop@gmail.com

 
Tartu TÜ kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu esimese aasta magistrant ja EMÜ välissuhete peaspetsialist. Täpsema ülevaate minu tegemiste ja pädevuste kohta leiab siit: https://www.linkedin.com/in/andressoop/
Indrek Kärner

indrekkarner2@gmail.com
Luunja vald, Tartumaa Korralik kogemus juhtimise, koolituse, projektiviisilise tegutsemise, arendustegevuse, nõustamise ja kogukonnatöö vallast. Koostanud arengukavu küladele, organistasioonidele, kohalike omavalitsustele ja piirkondadele. Kavandanud projekte, koostanud toetustaotlusi, juhtinud ja nõustanud  projektide elluviimist, koostanud aruandeid. Suurimad ettevõtmised on olnud seotud jõesadamate ja tööstuspargiga. Tegutsenud üle Eesti.
Ida Joao-Hussar

ida.joao@gmail.com
Haapsalu, Läänemaa KASH õppekava esimese kursuse tudeng. Eelnev eriala on tegevusterapeut ja kuulun ETL juhatusse.
Kairit Lindmäe

kairit.lindmae@gmail.com
54512202
Saaremaa maakond, Muhu ja Ruhnu vald. Vajadusel liigun üle Eesti. Suhtlemiseks sobivad ka digitaalsed vahendid. Oman MTÜde ja avaliku sektori juhtimise kogemus. Mentorina ja nõustajana olen toetanud ja toetan erinevaid organisatsioone. Olen sotsiaalvaldkonna ekspert ja praktik, vaimse tervise nõustaja, mentor ja koolitaja. Minu pädevus: strateegilise planeerimine, disain, eesmärkide seadmine,  rahastuse ja tegevuste planeerimine, elluviimine, kommunikatsioon, turundus, meeskonnaoskuste arendamine,  kaasamine ja juhtimine.