Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Šveitsi koostööprogrammi esindajad olid positiivselt üllatunud Eesti vabaühenduste teenuste osutamise professionaalsuses

05.09.2013

3. septembril külastasid Eesti-Šveitsi koostööprogrammi esindajad Šveitsi Vabaühenduste Fondist toetatud projekte. Kokku tutvuti kolme ühenduse tegevusega, kes on tõestanud end jätkusuutlike avalike teenuste pakkujatena ning on seeläbi suureks eeskujuks sarnaseid teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele.

Esimesena külastati Tallinnas asuvat Eesti Pimemassööride Ühingu loodud koolitus- ja massaažikeskust, kus tutvuti nii keskuse ajalooga kui ka pimemassööride õppeprotsessiga. Teisena viis teekond Kesk-Eestis asuvasse Süda-Eesti Sotsiaalkeskusesse, kus on tuule tiibadesse saanud lastele ja peredele suunatud Türi Nõustamiskeskus. Viimasena külastati Pärnus asuvat Aktiviseerimiskeskust Tulevik, mis arendab Pärnu ja Sindi linnas ning lähivaldades pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniteenuseid.

                                     Aktiviseerimiskeskuse Tulevik projektijuht Mirjam Vabrit kingib
                                            töötute tööharjutuse raames valminud karbikese
                                       Šveitsi koostööprogrammi esindajale Ulrich Stürzingerile.

Päeva jooksul said Šveitsi-poolsed rahastaja esindajad ülevaate sellest, mida on nende kaasabil Eesti avalike teenuste pakkumisel korda saadetud ning millist mõju see on avaldanud sihtrühmadele. Külalised jäid väga rahule ja tõid positiivsena välja vabaühenduste meeskondade professionaalsuse ja et inimesed teevad oma tööd südamega. Nende jaoks oli oluline ka teenuste osutamise jätkusuutlikkus pärast projektide lõppu - kõik kolm ühendust on projektide jooksul jõudnud avaliku sektori partneritega lepinguteni teenuste finantseerimiseks, samas tegelevad ühendused ka omatulu teenimise, erinevate arendusprojektidega jmt, et teenuseid edasi arendada.

Projektide külastamisel osalesid: Merlin Sepp (Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Šveitsi Vabaühenduste Fond), Taisi Valdlo (Rahandusministeerium), Ulrich Stürzinger (Šveitsi Arengu ja Koostöö Agentuur), Paula Wey (Šveitsi Majandusministeerium), Patrick Etienne ja Olita Berzina (Eesti, Läti ja Leedu Šveitsi koostööprogrammi koordineeriv asutus).

24. septembril on Šveitsi Vabaühenduste Fondi viimase avalike teenuste arendamise, käivitamise taotlusvooru tähtaeg. Peagi alustab KÜSK lõppenud taotlusvoorude analüüsimisega ning seejärel on võimalik tulemusi ka laiemalt tutvustada.

Lisainfo: Merlin Sepp, e-kiri: Merlin@kysk.ee, tel: 655 6245; +372 53 016 866

Šveitsi Vabaühenduste Fondi tutvustus, taotlusvoorude ja toetatud projektide ülevaade: www.kysk.ee