Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Välisprojektide omafinantseeringu toetamine

NB! Välisprojektide omafinantseeringu konkurss on alates 17. juunist 2019 kuni aasta lõpuni suletud, sest konkursiks ette nähtud toetusraha on lõppenud. 


Eelarvepõhised projektid

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.
Konkurss on jooksvalt avatud. Toetuse maksimaalne määr on 50% projektile vastavast taotleja rahalisest omafinantseeringust, kuid mitte rohkem kui 10 000 € projekti kohta.
 

Kindlasummalistel maksetel põhinevad projektid

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on saanud välisrahastajalt või fondilt toetust vastavalt kindlasummalistel maksetel põhinevale taotlemisele (nagu Kodanike Euroopa programmis) rahvusvahelise koostööprojekti läbiviimiseks. KÜSKi toetust võib kasutada täitevasutuse poolt rahastatud projekti omafinantseeringu katteks, projektiga seotud lisategevuste läbiviimiseks või vabaühenduse rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmiseks.
Konkurss on jooksvalt avatud. Toetuse maksimaalne määr on 10% projektile täitevasutuse poolt antud toetussummast, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot projekti kohta.
 

Taotlemine

Taotlus esitatakse KÜSKile digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee.
 
Välisprojektide omafinantseeringu ja EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursside rahaline maht on kokku 85 000 eurot aastas. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras kahe toetussuuna üleselt kuni eelarves vahendeid jätkub.


Lisainfo:
 

     Evelyn Valtin
     Koordinaator

     655 6245; 513 3656
     Evelyn.Valtin[ät]kysk.ee