Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste arendamine


KÜSKi üheks eesmärgiks kodanikuühiskonna edendamisel on vabaühendustele soodsa arengukeskkonna loomine. Lisaks vabaühenduste rahastamisele konkursside, voorude kaudu pakume vabaühendustele nõu ja tuge laiemalt, koordineerides ühingute nõustamist, tellides uuringuid ja arenguprogramme ning rahastades muid laiaulatuslikke ettevõtmisi nende arendamiseks.

2015. aastal hakkasime EASi asemel koordineerima maakondlike arenduskeskuste MTÜde konsultantide võrgustikku. Konsultantidest on ühingutele suur abi erinevatel arenguetappidel – ühingu tegevuse alustamisest ja eestvedajate inspireerimisest kuni ühingu lõpetamiseni välja.

Et ühingud oma projekte läbi viies edukalt eesmärkideni jõuaks ja parimaid tulemusi saavutaks, oleme loonud arenguekspertide andmebaasi, milles soovitame erinevaid professionaale, kes on ühingutele arengu saavutamisel abiks.

Kuna kodanikuühiskonda uuritakse Eestis üsna vähe, kuid muutused selles sektoris toimuvad üha kiiremini ja vajavad teadlikku juhtimist, oleme me jätkuvalt toetamas vabakonda käsitlevate uuringute tegemist.

Arengu abimaterjalide alla oleme pannud hoiule mitmed kodanikuühiskonna alusdokumendid ning uuringud ja käsiraamatud, mis aastate jooksul KÜSKi toel või osalusel on valminud. Kindlasti leiab sealt igaüks endale kohustuslikku kirjandust, mis aitab vabakonna trendide ja arengutega kursis olla.

Tugitegevuste konkursil toetame ideid ja lahendusi, mis on abiks korraga paljudele vabaühendustele või suurendavad üle-eestiliselt kodanikuaktiivsust. Olgu selleks mõni üle-eestiline arenguprogramm, aktsioon, käsiraamat või kampaania, aga haakuma peab KÜSKi põhikirjaliste eesmärkidega. Taotlemiseks on aastas kaks tähtaega.

Eestis toimub igal aastal mitmeid suurepäraseid üleriigilisi, kodanikuaktiivsust ning vabaühendusi innustavaid ja arendavaid sündmusi. KÜSK on olnud läbi suursündmuste konkursi paljude nende ürituste suurtoetaja ning jätkab seda tegevust, et aidata väärt traditsioonidel kesta ja areneda. Tingimuseks on see, et sündmus on kirjas ka Kodanikuühiskonna Arengukava rakendusplaanis.