Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Uuringute tellimine

NB! 2019. aastal KÜSK antud meetme kaudu uuringuid ei telli.

12.12.2018 KÜSKi nõukogu otsuse järgi ei eraldatud 2018. aastaks kodanikuühiskonna uuringute tellimiseks vahendeid. 


Sellest olenemata toome välja info KÜSKi uuringute tellimise meetme kohta:

KÜSK tellib avaliku pakkumise korras olulisi Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende käsitlevate uuringute ja analüüside (edaspidi uuringud) läbiviimist.
Uuringute tellimise protsess käib järgmiselt:
  1. KÜSKi büroo korraldab septembrist detsembrini avalikud konsultatsioonid tellitavate uuringute teemade leidmiseks.
  2. Tellitava(te) uuringu(te) teema(d) ja avaliku pakkumise maksimaalse rahalise kogumahu otsustab KÜSK nõukogu aasta viimasel koosolekul.
  3. Leitakse uuringu(te) läbiviijad läbi avaliku pakkumise (hanke) korraldamise.
Täpsed tingimused pakkumuste esitamise kohta, sh uuringu eesmärk, pakkumusele ja pakkujale esitatavad nõuded, pakkumuse esitamise ja uuringu läbiviimisega seotud tähtajad ning avaliku pakkumise rahaline maht  sätestatakse hanke lähteülesandes.1. etapina ootame aga kõigilt vabas vormis mõtteid selle kohta, millised on need probleemid või „valged laigud“ kodanikuühiskonnas, mida ei ole seni uuritud või mida tasuks täpsemalt uurida. 

Ideede esitamisel palume mõelda läbi ja põhjendada, kas idee:
  • on eraldivõetuna piisavalt sisukas, et väärib põhjalikuma uuringu läbiviimist (võib-olla piisab selle küsimuse uurimiseks hoopis lihtsamas vormis küsitluse  tegemisest)?
  • kas see temaatika puudutab üldisemalt Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende ning aitaks kaasa kodanikuühiskonna arenemisele või sellest ülevaatliku pildi saamisele
Seega ootame pigem mõtteid, mis puudutavad kodanikuühiskonda laiemalt, mitte üksnes valdkondlike teemasid. Hea kinnituse, et teema puudutab kodanikuühiskonda laiemalt, annab see, kui teema haakub kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR) alameesmärkidega või KODARa rakendusplaaniga.


Lisainfo:

 
     Tarmo Treimann
     Koordinaator

     656 0487; 5301 3652
     Tarmo.Treimann[ät]kysk.ee