Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Tutvustus

Šveitsi Vabaühenduste Fond on Eesti Vabariigi Valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames 2011. aastal käivitatud toetusskeem, mida juhib ja viib ellu KÜSK koostöös Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga.

Šveitsi Vabaühenduste Fondi  üldeesmärk on suurendada kodanikuühiskonna panust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kui arengu ja osaluse olulise aspekti arendamisse.

Alaeesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, mis aitavad kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.

Toetatavate projektide põhisuunaks on avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine kodanikeühenduste ja avaliku võimu (kohalik omavalitsus, ministeerium) koostöö tulemusena. Siinkohal nii olemasolevate kodanikeühenduste poolt pakutavate avalike teenuste arendamine, (tegevuse) laiendamine kui ka uute teenuste väljatöötamine.
 
Fookuses sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused) ning sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).
 

Näiteid SVÜF-i projektidest

 

MTÜ Sänna Kultuurimõis


MTÜ Hiirekese Mängutuba
MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir