Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Tugitegevuste rahastamine

NB! 2019. ja 2020. aastal tugitegevuste konkurssi ei toimu. 


Tugitegevuste konkurss on mõeldud selliste ettevõtmiste toetamiseks, mis lähtuvad KÜSKi eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust.

KÜSKi eesmärk on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.
 
Konkursil toetatakse selliseid ettevõtmisi, mille mõju ulatub võimalikult paljude erinevates valdkondades tegutsevate vabaühendusteni. Reeglina ei ole antud meetme toetused suunatud ainult ühe ühingu enda sihtrühmale ja ühe valdkonna või piirkonna heaks tehtavate ettevõtmiste toetamisele.


Tugitegevused võivad olla:

  1. ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms);
  2. kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid);
  3. kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.​
 

Varasematele taotlejatele


 
Lisainfo:

     Kristo Tõnissoo
     Koordinaator

     - Maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide koordinaator
     656 0487
     Kristo.Tonissoo[ät]kysk.ee