Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Toetuste ajalugu


KÜSK on läbi aastate toetanud sadu vabaühendusi nende tegevusvõimekuse arendamisel, kogukonna käivitamisel, aidanud ellu kutsuda mitmeid kodanikuühiskonda arendavaid algatusi. Siia lehele oleme kokku kogunud varasalve meie poolt ellu viidud konkursside/voorude tulemustest.
 
Toetatud projektide all on võimalik tutvuda iga meie poolt toe saanud projekti lühikirjeldusega, teha päringuid nii aastate, maakondade kui konkreetsete vabaühenduste lõikes. Ka on juures kontaktid, kellega ühendust võtta põhjalikuma huvi korral.

Šveitsi Vabaühenduste Fondi haldas KÜSK aastatel 2011-2015. Eesmärgiks oli aktiveerida koostööd avaliku sektori ja vabaühenduste vahel avalike teenuste osutamisel. Selle alaploki all saab tutvuda fondi olemuse ning mõju hinnanguga, samuti heade näidetega.

Sotsiaalse innovatsiooni konkursi abil otsisime 2014. aastal uuenduslikke ideid, mis ühiskonnas olulistele probleemidele lahendusi pakuksid. Sel lehel saab lugeda nii konkursi olemusest kui tulemustest. Sellest konkursist on alguse saanud mitmed mõtted vabaühenduste loovuse ärgitamiseks ning KÜSKi panuse hoogustamiseks, mida edaspidi rakendada.

Kohaliku omaalgatuse programmi viis KÜSK koostöös maavalitsustega ellu aastatel 2013-2017. Programmi eesmärgiks oli kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Alates 2018. aastast tegelevad kohaliku omaalgatuse programmiga maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil korraldas KÜSK koos Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadiga konkursi, millega toetasime vabaühenduste korraldatavaid sündmusi 2017. a teisel poolaastal. Kokku toetasime kaheksat sündmust, kus osales kokku üle 900 osaleja igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Kokku oli esindatud vähemalt 37 riiki lisaks Eestile.