Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Teavitamine ja logod

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. KÜSK toetatud projekt ja selle täitmine peavad olema kajastatud taotleja või projekti veebilehel, kus on selgelt KÜSK toetusele viidatud.

Projekti teavitustegevustega seonduva võib planeerida eelarvesse sisse ning need tegevused tuleb ka taotlusvormis kirja panna.

Toetusele tuleb viidata, kasutades KÜSK Šveitsi VÜF logo ja lisada sõnaliselt „Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital". Sellist viitamist eeldame ka projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel, dokumentidel ja veebilehtedel. Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seose KÜSK toetusega.