Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Teavitamine ja logod


Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. KÜSKi toetatud projekt ja selle täitmine peavad olema kajastatud taotleja või projekti veebilehel, kus on selgelt KÜSKi toetusele viidatud.

Projekti teavitustegevustega seonduva võib planeerida eelarvesse sisse ning need tegevused tuleb ka taotlusvormis kirja panna.

Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSKi ühislogo või sõnaliselt:  „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital". Sellist viitamist eeldame ka projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel, dokumentidel ja veebilehtedel. Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KÜSKi toetusega. 
 
Juhul kui ühislogo pole mingil põhjusel võimalik kasutada, siis on alternatiiviks KÜSKi logo, aga palume eelnevalt see KÜSKiga kooskõlastada.
NB! Kohaliku omaalgatuse programmi projektide puhul tuleb kasutada logo, mille leiate SIIT ja Kodanike Euroopa programmi projektide puhul samuti vastavat logo, mille leiad SIIT.