Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvoor

Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste tegevuses püsivalt osalevate vabatahtlike oskuslikule kaasamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
- vabaühenduste tegevuses enamate, sh senisest erineva profiiliga vabatahtlike teadlik kaasamine ja kinnistamine;
- vabatahtlike leidmise, juhendamise ja motiveerimise suutlikkuse kasv vabaühendustes;
- vabatahtliku tegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas.

Toetatava projekti eelduseks on vabaühenduse poolt eelnevalt koostatud vabatahtlike värbamise kava, mis esitatakse taotlusvormi sees. Toetatava projekti tulemusena peab vabaühenduses käivituma regulaarne vabatahtlike kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavatesse tegevustesse ning nende kinnistamine ühingu tegevusse.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 22. augustiks 2012.a kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.
 
Aruande vormid
Infopäevade- ja koolitusmaterjal 

Juunikuus toimusid erinevates linnades taotlusvooru tutvustavad infotunnid ning Tartus ja Tallinnas viisime koostöös Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusega läbi vabatahtlike kaasamise koolitused.
Juhul kui soovite koolituste materjale edasi anda või oma töös otse kasutada, siis palume viidata VTAle. Eeldame ka, et materjale ei kasutata ise tasuliste koolituse läbiviimiseks.

Lisateave: tel 655 6423, mariliis@kysk.ee (Mari-Liis Dolenko) või katrin@kysk.ee (Katrin Barnabas).