Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvoor (tähtaeg 01.06.2016)


Aktuaalne
Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.
 
Toetame vooru raames projekte, mis keskenduvad vabaühenduse teenuste (sh kogukonnateenused) osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõne ühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse.

Loodav või edasiarendatav teenus/toode võib pakkuda nii otsest lahendust mõnele ühiskondlikule/kogukondlikule valupunktile, kui kaudset lahendust, müües teenust/toodet, mis pole konkreetselt ühiskondliku/kogukondliku probleemiga seotud, kuid teenitav tulu suunatakse sellega tegelemiseks. 

Soovime näha, et projekti lõpuks on vabaühendused võimekamad teenuseid osutama ja/või tooteid pakkuma ning ühingute omatulu teenimine ja/või finantsstabiilsus on suurenenud.

Taotlemine

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Toetuse andmise aluseks on taotlusvormis nõutava teenuse/toote vajalikkuse- ja tasuvusanalüüsi koostamine. See peab veenma, et teenuse osutamine või toote pakkumine on jätkusuutlik.
 
Toetust saab küsida kuni 20 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada kuni 285 000 eurot. NB! Taotleja omafinantseering peab moodustama minimaalselt 10% kogueelarvest ning peab olema rahaline panus.

Projekti elluviimise periood on 1. september 2016 – 31. detsember 2017. Projekt peab kestma minimaalselt 12 kuud, et oleks võimalik hinnata selle tulemusi. Kui projekti eesmärk on luua uus teenus/toode, siis selle osutamine/pakkumine peab käivituma projektiperioodi jooksul ja kindlasti hiljemalt maiks 2017.

Taotlusi ootame hiljemalt 1. juuniks 2016. a kell 15.00 allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal kas posti teel saadetuna või käsipostiga tuues aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn). Füüsilisel kujul saatmisel tuleb taotlus saata samuti ka e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.

Tingimused ja taotlusvormid

Tutvu soovi korral ka täpsemate hindamiskriteeriumitega SIIN.

Infopäevad


Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimusid koostöös maavalitsuste ja maakondlike arenduskeskustega. Infopäevadel räägitut saab üle lugeda slaidimaterjalist.
 
Teenusedisaini töötoad

Lisaks infopäevadele, kus saab teadmisi taotlemise tingimuste ja muude tehniliste osade kohta, toimub aprillis kolm kahepäevast teenuse disaini koolitust (Tallinnas, Tartus ja Pärnus). Koolitused viib läbi Rasmus Pedanik Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust.

Töötuppa ootame ühinguid, kellel on juba olemas teenuseidee ja soov saada praktilisi tööriistu, kuidas ideest arendada kliendivajadusi rahuldav teenus. Fookuses on uute teenuste väljaarendamine, mitte olemasolevate teenuste parendamine. Kõigile, kellel on teenuseidee olemas, kuid vajavad lisateadmisi selle täpsemaks läbimõtlemiseks ja paberile panemiseks, on see suurepärane võimalus! Täpsemalt loe: http://kysk.ee/uhingud-tulge-oma-teenuseid-disainima 


Muud nõuanded

Projekti ettevalmistamiseks ja koostamiseks soovitame konsulteerida maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega
 
Lisainfo:

     Mariliis Saaret
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     - NULA inkubaator

     655 6423; 5667 0244
     Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee