Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2018. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 5.06.2018)

Vooru eesmärk ja võimalused

Toetame projekte, mis keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel olulise arenguhüppe. Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas läbi finantsvõimekuse kasvu suudab ühing paremini oma eesmärke saavutada, mille hindamiseks/mõõtmiseks on projektis seatud konkreetsed indikaatorid.

See, milliste majanduslikku elujõulisust suurendavate võimekuste arendamisele projektis keskendutakse, on taotleja enda otsustada. Tuge saab küsida näiteks oma finantsvõimekuse arendamiseks, mis võib tähendada teenuse osutamise/toote pakkumisega alustamist ja edasiarendamist. Samuti sobivad projektid, mis keskenduvad annetuste kogumise ja tulu teenimise läbimõtlemisele ja käimalükkamisele.
 

Taotlemise tingimused

 
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Samuti ei toeta me selles voorus taotlejaid, kes on toetust saanud KÜSKi 2017. aasta majandusliku elujõulisuse voorust (ME17).

Taotlemisel on kaks eeldust, mis tähendab korralikku eeltööd:
  1. tuleb analüüsida ühingu praeguseid eesmärke ning mõelda, milliste indikaatorite abil nende täitmist täna mõõdate, millisel tasemel olete ja kuhu lähiaastaga jõuda tahate;
  2. tuleb teha põhjalik analüüs oma arenguvajadustest ja kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Arenguvajaduste analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsvõimekusega.
Toetusi anname kokku 310 000 eurot (piirkondlikele 145 000 eurot ja üleriigiliselt/rahvusvaheliselt tegutsejatele 165 000 eurot). Toetust saavad küsida:
  • Piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 12 000 eurot projekti kohta
  • Üleriigiliselt rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 15 000 eurot projekti kohta

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis. Toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. september 2018 – 31.oktoober 2019. Projekt peab kestma minimaalselt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi.

Taotlusvormid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteerimide tabeli abil.
 

Tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 kell 15.00.
NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.

Palume saata taotlus ja eelarve kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn.
 

Nõu, infopäevad

Soovitame ühingutel projekti edukamaks elluviimiseks kaasata väljastpoolt vabaühendust arenguekspert, kes ühingut kogu projektiperioodi jooksul nõustab, kellega arutada tegevuste tulemusi, analüüsida organisatsiooni arengut nii projekti vältel kui selle lõpus ning planeerida edasisi samme uue arengutaseme hoidmiseks. Kaasata võib konsultante nii meie poolt loodud andmebaasist kui ühingu enda äranägemise järgi.

Arengueksperdi kaasamisega seotud kulud võivad olla osaks projekti eelarvest. Kui ühing sellist välist vaadet ja abi ei vaja, peab seda põhjendama taotlusvormis.  

Enne projekti elluviimist saate head nõu oma plaanide läbimõtlemiseks ja taotluse koostamiseks maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt, kelle kontaktid leiate siit.
Nende teenused on tasuta.

NB! Vooru infopäevad toimuvad:

21.03   Tallinnas   Eesti Rahvusraamatukogu 5. korruse Milleri salongis (Tõnismägi 2)
28.03   Tartus       Hotell Sophia konverentsikeskuse Põhja saalis (Ringtee 75)
02.04   Pärnus      Pärnu Muuseumi saalis (Aida 3)
03.04   Rakveres   Wesenberghi Hotelli suures seminariruumis (Tallinna 25)
11.04   В Таллиннe в Харьюскoм Центрe Предпринимательства и Развития (Сирге 2) 
 
 
Täpsem ajakava on leitav siit.
 
Infopäeval osalemise tagab eelnev registreerimine siin.
 

NB! Kohtade arv on piiratud ning ühest ühingust ootame osalema maksimaalselt 2 inimest. 

Infopäevadel toimub koolitus, kus saab praktilisi teadmisi ning häid mõtteid oma ühingu rahaasjade edukamaks juhtimiseks. Räägime tulude planeerimisest ja juhtimisest, võimalikest rahastusallikatest ja nende eripäradest ning finantsjuhtimise rusikareeglitest. Koolitajaks on Indrek Maripuu, kes igapäevaselt tegutseb koolitajana Loovusaidas ning kellel on 17 aastane kogemus strateegilise juhtimise ning tasuvusanalüüside nõustajana. 
Lisainfo vooru kohta:
Katriin Pannal, tel 656 0469, e-post: katriin.pannal@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee