Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2018. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 5.06.2018)

Aktuaalne

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.

Vooru eesmärk ja võimalused

Toetame projekte, mis keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel olulise arenguhüppe. Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas läbi finantsvõimekuse kasvu suudab ühing paremini oma eesmärke saavutada, mille hindamiseks/mõõtmiseks on projektis seatud konkreetsed indikaatorid.

See, milliste majanduslikku elujõulisust suurendavate võimekuste arendamisele projektis keskendutakse, on taotleja enda otsustada. Tuge saab küsida näiteks oma finantsvõimekuse arendamiseks, mis võib tähendada teenuse osutamise/toote pakkumisega alustamist ja edasiarendamist. Samuti sobivad projektid, mis keskenduvad annetuste kogumise ja tulu teenimise läbimõtlemisele ja käimalükkamisele.
 

Taotlemise tingimused

 
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Samuti ei toeta me selles voorus taotlejaid, kes on toetust saanud KÜSKi 2017. aasta majandusliku elujõulisuse voorust (ME17).

Taotlemisel on kaks eeldust, mis tähendab korralikku eeltööd:
  1. tuleb analüüsida ühingu praeguseid eesmärke ning mõelda, milliste indikaatorite abil nende täitmist täna mõõdate, millisel tasemel olete ja kuhu lähiaastaga jõuda tahate;
  2. tuleb teha põhjalik analüüs oma arenguvajadustest ja kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Arenguvajaduste analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsvõimekusega.
Toetusi anname kokku 310 000 eurot (piirkondlikele 145 000 eurot ja üleriigiliselt/rahvusvaheliselt tegutsejatele 165 000 eurot). Toetust saavad küsida:
  • Piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 12 000 eurot projekti kohta
  • Üleriigiliselt rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 15 000 eurot projekti kohta

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis. Toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. september 2018 – 31.oktoober 2019. Projekt peab kestma minimaalselt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi.

Taotlusvormid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteerimide tabeli abil.
 

Nõu, infopäevad

Soovitame ühingutel projekti edukamaks elluviimiseks kaasata väljastpoolt vabaühendust arenguekspert, kes ühingut kogu projektiperioodi jooksul nõustab, kellega arutada tegevuste tulemusi, analüüsida organisatsiooni arengut nii projekti vältel kui selle lõpus ning planeerida edasisi samme uue arengutaseme hoidmiseks. Kaasata võib konsultante nii meie poolt loodud andmebaasist kui ühingu enda äranägemise järgi.

Arengueksperdi kaasamisega seotud kulud võivad olla osaks projekti eelarvest. Kui ühing sellist välist vaadet ja abi ei vaja, peab seda põhjendama taotlusvormis.  

Enne projekti elluviimist saate head nõu oma plaanide läbimõtlemiseks ja taotluse koostamiseks maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt, kelle kontaktid leiate siitNende teenused on tasuta.

Vaata ka vooru infopäeva salvestust

Märtsi lõpus ja aprilli alguses korraldasime Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres taotlusvooru infopäeva. Lühikokkuvõte infopäeval räägitust ja taotlusvooru tingimustest on järelvaadatav siin.

 
 
Infopäevade raames toimus ka Indrek Maripuu (Loovusait) koolitus "Majanduslik elujõulisus vabaühenduses", kus sai praktilisi teadmisi ning häid mõtteid oma ühingu rahaasjade edukamaks juhtimiseks. Räägiti tulude planeerimisest ja juhtimisest, võimalikest rahastusallikatest ja nende eripäradest ning finantsjuhtimise rusikareeglitest. Vaata koolituse salvestust SIIT.Vene keeles läbiviidud infopäeva salvestust saab järelvaadata siin
.
Запись от 11 апреля 2018 года экспресс-курс на тему определения потребностей организации. Обучение провёл Тоомас Роолайд в рамках инфодня по II туру конкурса «Прыжок в развитии». Смотреть здесь.


 

Infopäevade materjalidLisainfo vooru kohta:

     Mariliis Saaret
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     - NULA inkubaator

     655 6423; 5667 0244
     Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee