Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste koostöövõrgustike taotlusvoor (tähtaeg 02.06.2015)

Toetame vooru raames projekte, mis pakuvad ühiskondlikele probleemidele lahendusi läbi erinevate koostöömudelite. Oodatud on:
1) uued algatused ehk uute koostöövõrgustike või- mudelite loomised
2) juba rohkemal või vähemal määral toimiva koostöö edasiarendused.

Koostöö võib olla nii piirkondlik, üleriigiline kui valdkondlik. Ärgitame mõtlema partnerlusele nii ettevõtjate kui avaliku sektoriga, samuti teiste vabaühendustega. Eelduseks on muidugi see, et igal partneril oleks võrgustikus täita oma roll ning üheskoos tegutsemisest tekiks sünergia, mis aitaks ühiskondlikult olulisele probleemile head lahendust luua.

Soovime näha, et projekti lõpuks oleks tekkinud tugev, iseseisev koostöövõrgustik/-mudel ning mõeldud selle edasisele kestlikkusele. Ühekordsetele algatustele toetust ei jagu – eeldame jätkusuutlikkust.
 
Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Sihtasutused või mittetulundusühingud, kes vahendavad Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi (vt toetustingimuste punkt 7.4), saavad toetust küsida vaid juhul, kui nimetatud toetuste vahendamine ei ole ühingu peamine eesmärk ja tegevus.
 
Toetust saab küsida kuni 15 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada kuni 225 000 eurot.
NB! Lisainfo omafinantseeringu kohta: ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul peab taotleja omafinantseering moodustama minimaalselt 20% iga kulu maksumusest ning võib olla ainult rahaline panus. Kõigis teistes kulugruppides kajastatud kulude puhul peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 10% projekti nende kulude maksumusest, millest vähemalt pool peab olema rahaline panus ja kuni pool võib olla rahaliselt mõõdetav.

Juba toimivate koostöövõrgustike puhul peab silmas pidama, et antud taotlusvoorus ei toetata igapäevaseid tegevusi või juba olemasolevate koostöövõrgustike tavapärase kooskäimise jätkamist. Projektiga peab olema seatud eesmärgiks koostöövõrgustiku arendamine ja koostööle lisandväärtuse andmine. Samuti ei saa toetust tegevused, mida tavapäraselt on finantseerinud ühingu puhul kohalik omavalitsus. 

Projekti elluviimise aeg on 1. september 2015 – 31. detsember 2016.
 
Nagu varemgi, ärgitame teid projekti tegevustesse kaasama pilku ning kogemust väljastpoolt ühingut ehk konsultante või eksperte, kes koostöömudelit luua või edasi arendada aitavad. Ehk leiate abilise siit: www.kysk.ee/konsultantide-andmebaas. Kui mitte, siis kaasake kedagi teist, kelle kompetentsides veendunud olete.

Projekti enda ettevalmistamiseks ja koostamiseks soovitame aga konsulteerida maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega.  
 
Taotlus (mis koosneb taotlusvormist, eelarvest ning vähemalt ühe partneri kinnituskirjast) tuleb esitada hiljemalt 2. juuniks 2015. a kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.
Aruande vormid
Korraldasime aprilli keskel kuues linnas, Haapsalus, Jõhvis, Rakveres, Paides ja Põlvas vooru tingimusi tutvustavaid infopäevi koos hea koostöö kujundamise teemalise inspiratsioonikohvikuga.

Kasulik kõigile: infopäevadel räägitu kohta saab ülevaate siit.
 
Koostöö tegemise mõtteid ja näpunäiteid soovitame lugeda värskest vabaühenduste koostöö teemalisest Heast Kodanikust, mille veebis loetava versiooni leiate siit.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 0469, e-post: katrin@kysk.ee