Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoor (tähtaeg 04.04.2016)


NB! Tegemist on 2016. aastal lõppenud sünnipäevakingituste taotlusvooruga. 
 

Aktuaalne

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri.vaikre@kysk.ee
 


Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust tähistama ning tegema Eestile sel puhul kingitusi. Sünnipäevast ja kingitustest saab lähemalt lugeda siit: www.ev100.ee.

EV100 ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks.


Mis täpsemalt?

Selle konkreetse taotlusvooru eesmärk on unikaalsete, uuenduslike algatuste käivitamine ning elluviimine, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Kingitusteks sobivad sellised teod, ettevõtmised, sündmused, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele.

Ootame algatustelt, mis võivad olla olemuselt nii kogukondlikud, piirkondlikud, üle-eestilised kui valdkondlikud,  uuenduslikku lähenemist ja muidugi haakuvust EV100 eesmärkide ja põhiväärtustega.

Kindlasti on lisaväärtuseks koostöö mitme partneriga. Mõelge sellelegi, kas teie algatusel võiks olla lisaväärtusena tulevikumõju Eesti noortele ja lastele.

Projekti põhitegevused (ehk kingitused Eesti Vabariigile) peab ellu viima ajavahemikul aprill 2017 – veebruar 2020. Ettevalmistuste ja korralduslike tegevustega võib aga alustada juba sellest suvest.

 
Taotlemine

Ühele projektile saab toetust küsida kuni 15 000 eurot, mis võib moodustada kuni 30% projekti kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 86 000 eurot. Toetame kulusid, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega.

Taotlusi võivad esitada nii vabaühendused, äriühingud kui avaliku sektori asutused, eeldusel, et projekti ei plaanita taotlejale tulu teenimise eesmärgil.


Taotlusvoor on 2-etapiline:
  1. Kingitusideede esitamine.
Idee esitamise tähtajaks on 4. aprill 2016 kell 15.00. See tuleb esitada vabas vormis maksimaalselt kahel A4 lehel ja see peab sisaldama minimaalselt kirjeldust:
- kingituse olemus, sihtrühma kirjeldus ja seos EV100 sünnipäevaga
- projekti tegevused
- eelarve esmane kalkulatsioon
- projekti teostava meeskonna, koostööpartnerite kirjeldus, põhjendus
  1. Projekti esitamine, kui idee on saanud esimeses etapis heakskiidu.
    Projekti taotlusvormil esitamise tähtaeg on 30. mai 2016 kell 15.00.

Nii idee kui projekt tuleb esitada allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.
 
TAOTLUSVORM
VOORU TÄPSEMAD TINGIMUSED
KÜSKi õigused ja taotleja kohustused
 
 
Infopäevad

EV100 voorude tingimusi tutvustame lähemalt infopäevadel, kus räägime lisaks antud voorule ka Kohalikust omaalgatusprogrammist, rahvusvahelise koostöö võimalustest Kodanike Euroopa programmi kontekstis ja ka muudest KÜSKi toetusvõimalustest. Infopäevad toimuvad:
* Infopäevade slaidimaterjal

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: mariliis@kysk.ee
Katriin Pannal, tel 656 0469, e-post: katriin@kysk.ee