Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2017. aasta EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoor (tähtaeg 25.04.2017)

Aktuaalne

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri.vaikre@kysk.ee

 

Taotlusvoorust

Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust tähistama ning tegema Eestile sel puhul kingitusi. Sünnipäevast ja kingitustest saab lähemalt lugeda siit: www.ev100.ee.

EV100 ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks.

Mis täpsemalt?

Selle konkreetse taotlusvooru eesmärk on toetada selliseid unikaalseid, uuenduslikke ja koostöös valmivaid piirkondlikke algatusi, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Soovime hoogu anda selliste algatuste elluviimisele, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks, on kestva väärtusega ja loovad kindlama tuleviku lastele.
 
Rõhutame, et kingitusi loodaks koostööprojektidena, mis kaasavad partnereid piirkondlikult, sealhulgas nii ettevõtjaid, vabaühendustes tegutsejaid, aga ka omavalitsustes või nende asutustes toimetajaid.

See tähendab, et ootame vooru kandideerima selliseid algatusi, mis on sündinud mitme küla ja/või omavalitsuse koostöös. Samuti ootame maakondlikke ning maakonna piire ületavaid ettevõtmisi, mis piirkonnale väärtust loovad ja kohalikke partnereid koostööle ärgitavad. Loomulikult väärtustame EV100 tähistamisel ka väiksemaid, näiteks ühe küla tasandi ettevõtmisi, kuid nende elluviimiseks soovitame taotleda toetust näiteks Kohaliku omaalgatuse programmist (KOPist).

Taotlusvoor on kaheetapiline. Nii esmalt esitatav idee kui ka selle põhjal hiljem loodav projekt peab haakuma EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega, olema otseselt seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega, kuid ei tohi otseselt dubleerida EV100 tähistamise raames juba toimuvaid tegevusi.
 
Projekti põhitegevused (ehk kingitused Eesti Vabariigile) peab ellu viima ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.

Taotlemine

Ühele projektile saab toetust küsida kuni 15 000 eurot, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 200 000 eurot. Toetame kulusid, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega.

Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.

Taotlusvoor on 2-etapiline:

 1. Kingitusideede esitamine.
Idee esitamise tähtajaks on 25. aprill 2017 kell 15.00. See tuleb esitada vabas vormis koostatud ja digitaalselt allkirjastatud dokumendina maksimaalselt kahel A4 lehel.

Idee kirjeldus peab sisaldama minimaalselt järgnevate punktide kirjeldust:
 • kingituse olemus, sihtrühma kirjeldus ja seos EV100 sünnipäevaga
 • projekti tegevused
 • eelarve esmane kalkulatsioon
 • projekti teostava meeskonna kirjeldus, partnerite koostöö alused ja rollide lühikirjeldus
 • taotleja kontaktandmed ja organisatsiooni registrikood
 1. Projekti esitamine, kui idee on saanud esimeses etapis heakskiidu.
  Projekti taotlusvormil esitamise tähtaeg on 15. juuni 2017 kell 15.00.

Nii idee kui projekt tuleb esitada allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.


Tingimused ja vormid:
 
Taotlusvorm  NB! Palume seda vormi kasutada vaid neil, kes on 1. vooru etapist juba 2. etappi edasi saanud
Vooru täpsemad tingimused
KÜSKi õigused ja taotleja kohustused

 

Infopäevad

Vooru tingimusi tutvustasime lähemalt üle-Eesti toimuvatel infopäevadel, mis toimusid 2017 aastal:  

 • 8.02 Raplas
 • 14.02 Jõhvis
 • 21.02 Põlvas
 • 1.03 Pärnus
 • 2.03 Tallinnas
 • 2.03 Jõgevamaal
 • 3.03 Viljandis
 • 8.03 Paides
 • 9.03 Haapsalus
 • 9.03 Saaremaal
 • 16.03 Rakveres
 • 17.03 Tartus
 • 04.04 Kärdlas
 • 05.04 Valgas
Täpsemat infopäevade kava koos toimumisaegade ja –kohtade ning registreerimise kontaktidega saad vaadata siit.

Lisainfo:
 

     Mariliis Saaret
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     - NULA inkubaator

     655 6423; 5667 0244
     Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee