Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss (tähtaeg 12.12.2016)


KÜSK avab koos Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadiga konkursi, millega toetatakse vabaühenduste korraldatavaid sündmusi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi jooksul.

Konkursil toetatakse 2017. aasta teisel poolaastal toimuvaid vabaühenduste korraldatavaid sündmusi:
  • mis toetavad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetseid suundi (vt allpool tingimuste punkt 2);
  • mis haakuvad „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ fookustega;
  • mille tulemusena tekivad uued rahvusvahelised koostööalgatused, sõlmitakse koostööleppeid, ühiseid edasisi tegevuskavasid, luuakse võrgustikke ühiseks inforuumiks jms.
Täpsemalt saab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest lugeda www.eesistumine.ee

Konkursi eesmärk on Euroopa Liidu põhimõtete laiem levik vabaühenduste kaasamise kaudu otsustusprotsessidesse.

Toetatavate projektide keskmes peaksid olema seminarid, konverentsid, töörühmad või muud diskussiooni võimaldavad ühisüritused, mis toimuvad Eestis 2017. aasta teisel poolaastal ning millel on selge eesmärk ning ambitsioonid jätkusuutlikkusele.

Ühe projekti maksimaalne toetus on 18 000 eurot (kuni 80% projekti kogueelarvest). Konkursi võimalike toetuste kogusumma on veidi üle 140 000 euro.

Taotlemine

Taotlejaks võivad olla vähemalt kaks aastat Eestis registreeritud olnud ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused.
Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 2016 kell 15.00. Taotlus tuleb esitada allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.

Taotlemisel on abiks Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend (vene keeles) ning nõu soovitame küsida ka oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultandilt.

Taotluste hindamisel lähtub KÜSK konkursi tingimustes välja toodud hindamiskriteeriumitest, mille täpsema lahtikirjutuse leiate siit.

Aruandevormid

Infopäevad
 
Konkursi infopäevad toimusid koos KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru infopäevadega oktoobrikuu keskel Paides, Tallinnas, Jõhvis, Pärnus, Valgas. Infopäevade esitlust saad järgi lugeda siit.Tehniline lisainfo: Marten Lauri; marten@kysk.ee; tel 656 0487, 5907 4104