Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2018. aasta vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 11.01.2018)AKTUAALNE:
Aruande vormid
 


Vabaühenduste 2018. aasta arenguhüppe taotlusvoorud

NB! Järgmisel aastal toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppeid kahes voorus:
  • Esimene neist (tähtaeg jaanuar 2018) keskendub ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, tööprotsesside tõhustamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni jõuaks. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta.
  • Teine voor (tähtaeg juuni 2018) seab fookuseks ühingute majandusliku elujõulisuse – tuge saab küsida oma finantsvõimekuse arendamiseks (sh tulubaasi mitmekesisuse läbimõtlemiseks, teenuste pakkumiseks eelduste loomiseks jms). Toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad. Toetust ei saa taotleda 2017. aasta majandusliku elujõulisuse (ME17) projektide elluviijad. Vooru täpsemad tingimused jõuavad teieni veebruaris 2018.

Taotlemise tingimused

Toetame projekte, mis kasvatavad vabaühenduste juhtide/meeskonna/liikmeskonna tegevusvõimekust ja astuvad suured sammud organisatsioonide tõhusa toimimise suunas oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Soovime näha arenguhüppeid organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks.

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Samuti ei toeta me selles voorus taotlejaid, kes on toetust saanud KÜSKi 2017. aasta arenguhüppe voorust (AH17).

Taotlemisel on 2 eeldust, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd:
  1. Tuleb analüüsida ühingu praeguseid eesmärke ning mõelda, milliste indikaatorite abil nende täitmist täna mõõdate, millisel tasemel hetkel olete ja kuhu lähiaastaga jõuda tahate
  2. Tuleb teha põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Mis jääb vajaka organisatsiooni ülesehituses, hetkeolukorras teie eesmärkide kohesest saavutamisest?
Kokkuvõtted tuleb kajastada taotlusvormis.


Toetusi anname kokku kuni 280 000 eurot (piirkondlikele ühingutele 180 000 ja üleriigilistele/rahvusvaheliselt tegutsejatele 100 000 eurot). Toetust saavad küsida
  • piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 9000 eurot projekti kohta,
  • üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 12 000 eurot projekti kohta.
Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. aprill 2018 – 30. aprill 2019. Projekt peab kestma minimaalselt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi.

Taotlusvormid

Projektide hindamiskriteeriumid lahti kirjutatult leiab siit.
 
Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri.vaikre@kysk.ee.

Tähtaeg 

Taotluste esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2018 kell 15.00. NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.

Palume saata taotlus ja eelarve kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Nõu, infopäevad

Soovitame ühingutel edukama arenguhüppe tegemiseks kaasata projekti väljastpoolt vabaühendust arenguekspert, kes ühingut kogu projektiperioodi jooksul nõustab, kellega arutada tegevuste tulemusi, analüüsida organisatsiooni arengut nii projekti vältel kui selle lõpus ning planeerida edasisi samme. Kaasata võib konsultante nii meie poolt loodud andmebaasist kui ühingu enda äranägemise järgi.

Eksperdi kaasamisega seotud kulud võivad olla osaks projekti eelarvest. Kokkulepped tuleks temaga sõlmida kindlasti enne projekti esitamist. Kui ühing sellist välist vaadet ja abi ei vaja, peab seda põhjendama taotlusvormis.  

Enne projekti elluviimist aitavad teil aga plaane paremini läbi mõelda ja projekti koostada maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.
Huvitav lugemine on taotluse ettevalmistamiseks kindlasti ka eelmistesse arenguhüppe voorudesse esitatud taotluste analüüsid.

 
 
NB! Vooru infopäevad toimuvad:
 
23.10  Tartus Hotell Sophia konverentsikeskuse Põhja saalis (Ringtee 75)
27.10  Pärnus Pärnu Muuseumi saalis (Aida 3)
30.10  Rakveres Aqva Hotel&Spa seminarisaalis Rooma II (Parkali 4 kõrval)

 
Kõikjal on päev üles ehitatud nõnda:


13.00 vooru tingimuste tutvustus
13.50 hea näide varasemalt arenguhüppe toetuse saanult
14.15 maakondliku arenduskeskuse vabaühendustele suunatud teenuste tutvustus
14.30 suhtluspaus
14.45 – 17.00 koolitus ühingu eesmärkidest ja arenguvajadusest (vahepeal ka paus)


Seekordne minikoolitus keskendub ühingu eesmärkide saavutamisele ning arenguvajaduste hindamisele. Saate näpunäiteid ja kindlasti ise kaasa mõelda, kuidas sõnastada ühingu eesmärke ning nende saavutamist mõõta. Samuti jõuate paremale äratundmisele, kuidas ühingu arenguvajadusi kaardistada ning arusaamisele jõuda, milliste võimekuste tugevdamisega tegeleda. Koolitus haakub hästi eeltööga, mis on vajalik teha selleks, et taotleda KÜSKilt arenguhüppe voorust toetust. Selles kõiges aitab teid paari tunni jooksul EMSList Marleen Pedjasaar, kes on Vabaühenduste Liit EMSL-s vastutav vabaühenduste arenguprogrammide eest ja teab seega hästi, milliste murede ja rõõmudega ühendused igapäevaselt eesmärkide seadmisel ja saavutamisel kokku puutuvad.
 

Infopäevade materjalid

 Lisainfo vooru kohta:

 

     Kadri Väljaste
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     
5262 939
     Kadri.Valjaste[ät]kysk.ee