Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2015 (tähtaeg 03.02.2015)

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs (kirjapanduna taotlusvormis):
  • oma ühenduse arenguvajadustest – tegevusvõimekuste erinevatest komponentidest, mis arendamist vajavad. Ühenduse eneseanalüüs peab olema põhjalik ning tulevikku vaatav, sihiks organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide kõige efektiivsem ja operatiivsem saavutamine
  • oma tegevuse mõju senisest hindamisest ning selle kommunikatsioonist.
Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi. Ka katusorganisatsioonid ja võrgustikud on taotlema oodatud.
NB! Ei toetata taotlejaid, kes taotlemise hetkel on ellu viimas KÜSKi toel eelmist arenguhüppe taotlusvooru (AH14) projekti.

Soovitame projekti elluviimisesse kaasata eksperte/konsultante, kes ühingut projektiperioodi jooksul nõustavad saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet ning hindamaks projekti tegelikku mõju. Oleme omalt poolt loonud konsultantide andmebaasi, kus pakume valiku ekspertidest-konsultantidest ja nende kompetentsidest, kellel on varasemaid kogemusi vabaühenduste nõustamisel. 


Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada 420 000 eurot (240 000 eurot piirkondlikele ja 180 000 üleriigilistele ühendustele).
NB! Lisainfo omafinantseeringu kohta: ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul peab taotleja omafinantseering moodustama minimaalselt 20% nende kulude maksumusest ning võib olla ainult rahaline panus. Kõigis teistes kulugruppides kajastatud kulude puhul peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 10% projekti nende kulude maksumusest, millest vähemalt pool peab olema rahaline panus ja kuni pool võib olla rahaliselt mõõdetav;

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2015 – 31. august 2016.

Ootame taotlusi hiljemalt 3. veebruariks kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

2015. aasta vooru tingimused ja taotlusvormid:
Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata ka iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumite tabeli abil.

Aruande vormid
Vooru tutvustavad infopäevad-koolitused toimusid sügisel viiel korral. Neile, kes osaleda ei saanud, soovitame iseseisvalt läbi töötada järgmised abimaterjalid arenguvajaduste analüüsi ja suutlikkuse arendamisega tegelemiseks (ühtlasi on need suureks abiks taotluse põhjalikul ettevalmistusel):

Väga hea definitsiooni suutlikkuse arendamise kohta ning mitmeid antud teemat selgitavaid artikleid saad inglise keeles lugeda siit.
Eestikeelse McKinsey suutlikkuse hindamise tabeli saab siit ja väheke põhjalikuma ja ingliskeelse mudeli versiooni siit
Kindlasti loe ka KÜSKi toel EMSLi poolt koostatud Organisatsiooni arendamise käsiraamatut, mille veebiversiooni leaid siit. Füüsilisel kujul saab neid kätte meie kontorist, Toompuiestee 33a ja EMSList, Telliskivi 60A.


Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee