Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2014 (tähtaeg 15.01.2014)

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.
Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi.

Toetust saab küsida kuni 10 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.) Kokku on voorus jagada 350 000 eurot (200 000 eurot piirkondlikele ja 150 000 üleriigilistele ühendustele). Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2014 – 31. märts 2015.

Ootame taotlusi hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.
Aruande vormid
NB! Erisus võrreldes eelmiste aastate KÜSK voorudega: kuni 15% toetusest võivad moodustada üld- ja arenduskulud. Need on kulud, mida saate teha ise vabalt oma ühingu bürooruumide, -tarvetega seoses, katta transpordi- ja sidevahendite kulusid. Samuti võite neid kulusid kasutada oma ühingu arendamiseks, nõnda nagu vajalikuks peate. Nende kulude kohta ei pea esitama eelarvevormis põhjendust, kalkulatsiooni ega hiljem tõendust väljamaksmise kohta.
Projekti tegevustega seonduvaid otseseid kulusid (nt transport, ruumide rent) võib jätkuvalt kajastada eelarves eraldi - nt projekti ürituste või muude otsekulude kulugrupis, lisades juurde põhjenduse ja kalkulatsiooni.


Selles voorus teeme tõhusalt koostööd maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega. Kõigil toetuse saanud piirkondlikel ühendustel on võimalus saada projektiperioodiks endale kõrvale mentor maakondlikust arenduskeskusest.
 
Infopäevade SLAIDIMATERJAL

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee