Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Suurprojektid 2014

Taotlusvooru raames on toetust võimalik taotleda vabaühenduste ja avaliku võimu koostööna pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi tõstmisele suunatud äriplaani elluviimiseks, teenuse osutamiseks. Kandideerima on oodatud kõik, kes pole varasemalt saanud Šveitsi Vabaühenduste Fondi suurprojektide taotlusvoorust toetust.
Aruandlus
Abimaterjal
Toetust saab küsida kuni 30 000 eurot projekti kohta (kuni 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest). Kokku on voorus jagada 300 000 eurot. Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. august 2014 kuni 31. august 2015 (kokku 13 kuud).
 
Ootame taotlusi hiljemalt 15. maiks 2014 kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile vyf@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Projekti tegevustesse on soovitatav kaasata avaliku teenuse osutaja kogemusega inimesi ja/või partnereid Šveitsist. Nende kaasamine annab projekti hindamisel lisapunkte.

NB! KÜSK on teinud nimekirja ja leppinud KÜSK/VÜFi toel elluviidud või praegu elluviidavate projektide eestvedajatega kokku nende valmisolekus panustada mentoritena. Potentsiaalsete mentorite nimekiri on saadaval SIIN. Mentori valimisel ei pea lähtuma vaid nimekirjas olevatest kontaktidest!
 
Lisainfo:
Kleiri Vest, tel 656 04 89; 59 1892 96, kleiri@kysk.ee