Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sügisvoor 2014

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg: 01. oktoober 2014.a. kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse.
 
Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.10.2014).