Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sügisvoor 2013

Toetusi saab taotleda kohaliku arengu, kogukonnapärandi säilitamise, kogukonnateenuste arendamise (sh elukeskkonna parandamise) kaudu.
Taotluste esitamise tähtaeg: 01. oktoober 2013.a. kell 16:30. Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse.
 
Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.10.2013).