Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sotsiaalse innovatsiooni konkursi võitja on selgunud!

18.12.2014


Suve lõpupoole kuulutasime KÜSKis koos Heateo Sihtasutusega välja sotsiaalse innovatsiooni konkursi, et kutsuda vabaühendusi üles pakkuma uudseid lahendusi erinevate ühiskondlike probleemide leevendamiseks. Nüüdseks on kõik saabunud ideed üle vaadatud, ära hinnatud ning kõige parem neist välja valitud.  

Konkursi võitis MTÜ Hoovõtukeskus algatusega „Tugiperede süsteemi väljatöötamine Läänemaa õpiraskustes noortele“, mis saab sel puhul KÜSKilt 20 000 euro suuruse toetuse ning sisulist nõu ja abi Heateo Sihtasutuse poolt. Nagu nimigi ütleb, on nende uudse ettevõtmise eesmärgiks leevendada üht valusat noorte probleemi, milleks on põhikooli õpilaste koolist väljalangemine.

Idee uuenduslikkus seisneb selles, et erinevalt tavapärasest üks ühele mentorite nõustamise teenusest, lähenetakse probleemile kogukondlikumalt ja luuakse abivajajatele tugiperede süsteem, millel on mitu eelist. Sel viisil pakutakse noortele turvalist õhkkonda, kus nad saavad vajaminevat tuge ja järelvalvet, kuuluvustunnet ja võimalust isiksusena kasvada ja õppida. Erinevatest oma ala professionaalidest - koolitajatest, eripedagoogidest, psühholoogidest ja suhtlemistreeneritest – koosnevate tugiperede süsteem hoiab ka ära suhete katkemise probleemi, mis võib sageli tekkida personaalse nõustamise puhul. Lisaks noortele arendab tugiperede süsteem ka mentoreid ja perekondi ümbritsevaid kogukondi.  

Esialgu kasutatakse taolist mudelit Läänemaal ning eduka käivitumise korral hakatakse seda laiendama järk-järgult üle-eestiliseks. Sotsiaalsele innovatsioonile omaselt arendatakse teenus välja vastavalt sihtrühma vajadustele. Mentorite, lapsevanemate ja noorte suhtlust hakkab toetama ka loodav E-tugipere veebiplatvorm.

Lisaks KÜSKi toele ja Heateo nõule ja jõule on projektis ka suur hulk teisi koostööpartnereid, nagu Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, Rajaleidja, Läänemaa omavalitsused ja paljud teised. Samuti on teiste antud valdkonna asjatundjate koostöösoovid ja ettepanekud Hoovõtukeskusele igati oodatud!

Väheke täpsemat kokkuvõtet projekti jooksul toimuma hakkava kohta saab lugeda meie toetatud projektide lehelt.

Projekti kulgemist on võimalik jälgida meie kodulehelt, sotsiaalse innovatsiooni blogist novus.ee, Heateo SA veebilehelt ja Hoovõtukeskuse enda  kodulehelt.
 

Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, e-kiri: Mariliis.Dolenko@kysk.ee,  tel: 6556423, 5212422