Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sotsiaalse innovatsiooni konkurss

 


Konkurss on läbi ja võitja on selgunud! www.kysk.ee/sotsiaalse-innovatsiooni-konkursi-voitja-on-selgunud 


Sotsiaalne muutus ja ühiskonna parandamine algab probleemi märkamisest ja hoolivusest, mis ajendab sellele lahendusi otsima. Elu aga näitab, et sageli ei piisa enam vanaviisi tegutsemisest ja olemasolevatele probleemidele on vaja leida uusi lahendusi.

Leidmaks parimaid uuenduslike ühiskonda parandavaid ideid, viivad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus läbi sotsiaalse innovatsiooni konkursi, kuhu oodatakse jätkusuutlike ja innovaatilisi lahendusi mõnele ühiskondlikule murekohale.

Selleks, et defineerida sotsiaalse innovatsiooni mõistet, tuleks kõigepealt rääkida innovatsioonist, mis peab vastama vähemalt kahele kriteeriumile.

Esiteks uudsus. Innovatsioon peab olema uudne, kuid ei pea olema tingimata originaalne. See peab olema uus konkreetsele kasutajale, teatud kontekstile või mingis rakenduses. Kui on mõni lahendus, mis töötab hästi Inglismaal, kuid Eestis pole seda keegi veel rakendanud, siis sellise mudeli Eestisse toomine ja siin edukalt rakendamine on ka sotsiaalne innovatsioon. Eestis on sellised näited KiVa ja Spin.

Teiseks edasiarendus. Innovatsioon peab olema oma eelkäijast säästlikum, tõhusam, mõjusam ja ka kestlikum ning kasutajamugavam (kvaliteetsem). Innovatsioon kõige üldisemas mõttes on seega millegi uut moodi tegemine.


Siit jõuame sotsiaalse innovatsiooni definitsioonini: sotsiaalne innovatsioon on sektorite ülene mõtteviis uute algatuste kujundamisel, elluviimisel. Sotsiaalsed innovatsioonid on loomingulised ning uusi väärtusi loovad lahendused ühiskondlikele probleemidele, millel on pikaajaline mõju, mis loovad uusi suhteid ja koostööd ning tõstavad inimeste heaolu.

Et veenduda oma idee innovaatilisuses ja sotsiaalsuses on tähtis enne taotlema asumist enda jaoks lahti mõtestada järgmised küsimused:
  • Milline on see aktuaalne kitsaskoht millele lahendust on vaja leida ning kas see on üldse ühiskondlik probleem?
  • Milles seisneb idee unikaalsus ja uuenduslikkus - ehk keegi juba tegeleb täpselt sama asjaga Eestis?
  • Kas loodav lahendus on jätkusuutlik ning milline on selle laiem ühiskondlik mõju?
 
Täpsemad nõuded taotluse sisu kohta ja konkursi tingimuste lisainfo leiab siit

Toetust saavad üks või kaks parimat ideed kokku kuni 20 000 eurot.

Lisaks rahalisele toetusele pakub Heateo Sihtasutus võitja(te)le võimalust liituda Heateo portfelliga ja saada seeläbi idee teostamise osas sisulist abi ja nõustamist portfellijuhi, ekspertide ja vabatahtlike käest.

Projekti võib ellu viia alates 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mis ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või ettevõtjate liidu, ametiühingu või kutseliidu valitseva mõju all.

Taotlusi ootame hiljemalt 16. oktoobriks  2014.a kell 15.00. Taotlus peab olema esitatud allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatuna digitaalselt e-posti aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn. Paberkandjal esitatud taotluse peab samaks ajaks esitama ka elektrooniliselt.
 
Lisamõtteid ning rohkem teavet sellest, mis on sotsiaalne innovatsioon või mida see ei ole ning kus ja mis moel seda varem tehtud on saab sotsiaalse innovatsiooni blogist novus.ee 
 

Lisainfo konkursi kohta:

     

     Kristo Tõnissoo
     Koordinaator

     - Maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide koordinaator
     - NULA inkubaator
     5301 3652
     Kristo.Tonissoo[ät]kysk.ee