Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sihtasutusest


SA KÜSK asutati Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 korralduse nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas KÜSKi asutamisotsuse 21. jaanuaril 2008. aastal. KÜSK kanti Äriregistrisse 18. veebruaril 2008 ja meie nõukogu esimene koosolek toimus 3. märtsil 2008.

 
SA KÜSK kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13199273
 

KÜSKi missioon

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.  

KÜSKi visioon

Eestis on elujõuline kodanikuühiskond, kus mõjusad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad on kasvulavaks omavahelisele koostööle, aktiivsele osalusele ja kodanikuteadlikkusele.
 

KÜSKi hankekord

Mitmekesisus

 

Kas teadsid, et KÜSKi logo sümboliseerib kolme sektori – avaliku, äri ja kodanikuühiskonna ehk nn kolmanda sektori – koostööd? Iga sammas logol kujutab ühte sektorit. Iga sektor on piisavalt eriline ja eraldiseisev, kuid KÜSK kuldkollase kaarena on nende ühendaja. Nii räägib logo KÜSKi rollist kolme sektori koostöö edendajana ja kodanikuühiskonna tugevdajana. Ikka selleks, et Eestis oleks elujõuline kodanikuühiskond.


KÜSK järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

KÜSK on liitunud organisatsioonide mitmekesisuse kokkuleppega ja järgib selle põhimõtteid. Samuti on KÜSKi tunnustatud Mitmekesisuse märgisega "Austame erinevusi".