Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Regionaalminister otsib konkursiga vabaühenduste esindajaid KÜSKi nõukogusse

06.11.2013

Regionaalminister kuulutas välja avaliku konkursi sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) nelja nõukogu liikme koha täitmiseks vabaühenduste esindajatega. Nõukogu liikmete ametiaeg kestab kolm aastat ning nelja senise liikme volitused lõppevad järgmise aasta 21. jaanuaril.

„Kodanikuühiskonda puudutavate otsuste tegemises peavad osalema kodanikuühiskonna esindajad ise,“ põhjendas regionaalminister Siim Kiisler, miks nõukogu liikmete leidmiseks korraldatakse avalik konkurss ning lisas, et KÜSKi nõukogu puhul on selline praktika end väga hästi õigustanud. Ka eelmisel kahel  korral on vabaühenduste esindajad leitud just avaliku konkursiga.

KÜSKi nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik vabaühendused. Nõukogu liikme kandidaatide esitamise tähtaeg on 6. detsember 2013. Laekunud avaldusi hindab Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjoni vabaühenduste esindajatest moodustatud valikukomisjon, kes teeb regionaalministrile ettepaneku määrata nõukogu liikmeks konkursi edukalt läbinud kandidaadid.

Kandidaatidele seatud nõuded, kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu ja muu lisainfo leiab siseministeeriumi kodulehelt.

KÜSK on 2008. aastal regionaalministri haldusalas loodud sihtasutus, mille eesmärgiks on aidata kaasa kodanikuühiskonna arendamisele ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel. Kuue tegevusaasta jooksul on KÜSK toetanud ligi 650 projekti, algatust või üritust enam kui 7,5 miljoni euroga.

KÜSK nõukogu koosseisu kuulub 10 liiget. Nõukogu koosseis moodustatakse põhimõttel, kuni pooled nõukogu liikmetest on riigi esindajad ja vähemalt pooled vabaühenduste esindajad.

Täna kuuluvad KÜSKi nõukogusse Kristiina Tõnnisson sihtasutuse Domus Dorpatensis esindaja, Arho Tuhkru Eesti Kirikute Nõukoja esindaja, Daniel Juhhov Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja, Kaia Sarnet siseministeeriumi esindaja, Raido Roop rahandusministeeriumi esindaja, Madle Lippus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja, Mall Hellam Avatud Eesti Fondi esindaja, Monika Haukanõmm Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja ning Riigikogu liikmed Paul-Eerik Rummo ja Rainer Vakra.

Lisainfo: regionaalministri valitsemisala kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Aveli Ainsalu, 6125203