Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Otsime järgmiseks kolmeks aastaks NULA inkubaatori läbiviijat

04.11.2020Soovime konkursiga leida kolmeks järgmiseks aastaks rakenduspartnerit, kes viiks läbi Nupukate Lahenduste (NULA) inkubaatori ning sellele eelnevad tugitegevused.
 
Inkubaator ning sellele eelnevad inspiratsioonipäevad on suunatud inimestele, kes tunnevad muret ühiskonnas (kas kogukonnas, piirkonnas või üle-eestiliselt) mõne kitsaskoha pärast ja on valmis välja pakkuma ning eest vedama sellele leevendust toovat uuenduslikku lahendust. Inkubaatori läbinud algatused saavad hiljem kandideerida ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt antavale starditoetusele.
 
Ootame rakenduspartnerilt kolmel aastal järjest sarnasel moel:
  • 3 inspiratsioonisündmuse korraldamist, et inimesi innustada oma ideid ja lahendusi esitama
  • nupukate lahendusideede korjet üle-eestiliselt
  • ideede avalikustamise, hindamise, tagasisidestamise ja hiljem inkubaatorisse välja valimise plaani ja läbiviimist
  • inkubaatori korraldamist algselt kümnele, täies mahus vähemalt 5 meeskonnale
  • inkubaatorit kokkuvõtva ja tulemusi tutvustava sündmuse korraldamist
  • kommunikatsioonitegevusi kogu protsessiga seoses

Inspiratsioonipäevadesse ja inkubaatorisse peab olema kaasatud teadmisi, ekspertiisi ja praktikat nii äri- kui avalikust sektorist, võimalusel ka juba seniseid uuenduslike algatuste eestvedajaid ühiskondlike probleemide lahendamisel.
Programmi elluviija peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud sarnaste teenuste osutamise lepinguid. See tähendab, et minimaalselt peab pakkuja olema läbi viinud sarnasele sihtrühmale, kas arenguprogrammi, inkubaatori ja/või kiirendi või muu sarnase tugiprogrammi.

Toetuslepingu kindlaks määratud summa kolmeks aastaks on 90 000 eurot, millele lisandub programmi läbiviija omafinantseering, mis peab moodustama vähemalt 25% projekti maksumusest ja võib olla rahaline või rahaliselt mõõdetav panus.
 
Taotlusdokumendid:
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. november 2020 kell 15.00, aadressile kysk@kysk.ee
Programmi elluviimise aeg on 01. jaanuar 2021 – 31. detsember 2023


Oma projekti kvaliteetsust ja konkursi tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt hindamiskriteeriumide tabeli abil. Taotlusi hinnatakse üksnes kvalitatiivsete kriteeriumite alusel.
 
NULA inkubaatorist, selle eelmisest viiest hooajast (2016-2020) ja tulemustest saab täpsemalt lugeda NULA kodulehelt või Facebookist.
 
 
Lisainfo:

Mariliis Saaret
Koordinaator

- Taotlusvoorud
- NULA inkubaator

5667 0244
Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee