Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Võrdse kohtlemise põhimõtted


Õigus olla võrselt koheldud on iga inimese põhiõigus, mis pole sõltuvuses ühestki seadusest. See tähendab õigust olla erinev, ilma et seda peetakse halvemaks või et inimest koheldakse tema erisuse pärast alaväärsemalt. Võrdsus tähendab nende erisuste tunnustamist ja austamist (Mitmekesisus avalikus sektoris 2015).

Võrdne kohtlemine, eetilisus ja läbipaistvus KÜSKi töös

Me väärtustame mitmekesisuse kokkuleppega liitununa igapäevases töös inimeste erinevusi ja hindame võrdse kohtlemise põhimõtteid oma töötajate, partnerite, toetuse saajate ja laiema ringi kasusaajate seas.

Samuti järgime oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid ning nõuame seda ka vabaühendustelt toetuste taotlemise eeldusena.

Vabaühenduste rahastamisel peame oluliseks lisaks spetsiifilistele konkursside ja voorude tingimustele ka Ühenduste rahastamise juhendmaterjali soovitustest lähtumist, mis tagab toetuste jagamise läbipaistvuse, võrdse ligipääsu ja erinevate osapoolte kaasatuse. Õhutame teisigi rahastajaid selle juhendmaterjali järgi tegutsema.
 

Võrdse kohtlemise põhimõtted ürituste korraldamisel

Võrdse kohtlemise ja mitmekesisust väärtustavate põhimõtete järgimiseks ürituste korraldamisel oleme pannud paika praktilised soovitused, mida püüame võimalusel enda ürituste puhul järgida ja millest soovitame kinni pidada ka oma partneritel ja toetuse saajatel. 
  • Ruum, milles üritust korraldatakse, peab olema ligipääsetav liikumispuudega inimestele (ligipääsetavate seminariruumide asukohad leiad kõrvaltmenüüst või siit)
  • vaegkuuljatele peab pakkuma viipekeelset tõlget - seda võimalust peab eelnevalt kommunikeerima ja soovijate olemasolul leidma vastava teenusepakkuja;
  • toitlustamisega ürituse puhul peab pakkuma võimalikult universaalset toitu, see tähendab, et arvestatud on gluteeni- ja laktoositalumatuse ning vegan vajadustega;
  • toitlustajalt peab küsima fairtrade tooteid.
Erinevate vajadustega arvestamisest ja võimaluste pakkumisest anname oma ürituste kommunikatsioonis alati teada ning julgustame ka teisi seda tegema, kui pakutakse vastavaid võimalusi. Nii liigub teadmine erinevustega arvestamise olulisusest kaugemalegi!

Lisaks sõnadele on näiteks ligipääsetavuse väljatoomiseks hea kasutada vastavaid märke liikumispuudega inimestele pakutavate võimaluste, vaegkuuljatega arvestamise jmt kohta.

Mitmekesisuse päev

Ligi 70 mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsiooni võtavad igal aastal osa mitmekesisuse päeva tähistamisest aprillikuu keskel, korraldades ise mitmekesisust väärtustavaid ja propageerivaid ettevõtmisi ja osaledes teiste korraldatud sündmustel. KÜSK liitus leppega 2015. aastal ning on seni iga kord mitmekesisuse päeva tähistanud. Seda päeva tähistades näitame, et iga inimene on meie jaoks tähtis ja erakordne. 

Mitmekesisuse päeval toimunud ja toimuvatest sündmustest saab hea ülevaate spetsiaalselt kaardilt.


Mitmekesisuse päeva korraldab Eesti Inimõiguste keskus koos mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonidega.