Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Teavitamine ja logod


Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. KÜSKi toetatud projekt ja selle täitmine peavad olema kajastatud taotleja või projekti veebilehel, kus on selgelt KÜSKi toetusele viidatud.

Projekti teavitustegevustega seonduva võib planeerida eelarvesse sisse ning need tegevused tuleb ka taotlusvormis kirja panna.

Toetuse saajad on kohustatud viitama toetusele KÜSKi logoga ja/või sõnaliselt siseministeeriumi ja KÜSKi välja tuues. Sellist viitamist eeldame ka projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel, dokumentidel ja veebilehtedel. Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KÜSKi toetusega. Alates suvest 2018 ei ole enam kohustuslik kasutada siseministeeriumi ja KÜSKi ühislogo, kuid soovi korral võib seda teha. 
 
Valiku logofaile, mida kasutada, leiab siit:

KÜSKi värviline logo:
 
KÜSKi ühevärviline logo (alternatiivne variant):


Kui on vajalik kasutada võõrkeelset logo, leiab need siit:

KÜSKi inglisekeelne logo:
 
KÜSKi venekeelne logo:
 
Soovi korral võib kasutada ka KÜSKi ja Siseministeeriumi ühislogo:
Siseministeeriumi logo eraldi kasutamiseks leiate failid Riigikantselei kodulehelt 


Eesti väliskogukondade väljaannete toetusprogrammi toetusesaajatele
Välisministeeriumi logod leiate siit:
Välisministeeriumi eestikeelsed logod:
  • JPG
  • PNG (läbipaistev taust)
  • PDF (CMYK vektor)

Välisministeeriumi ingliskeelsed logod:
  • JPG
  • PNG (läbipaistev taust)
  • PDF (CMYK vektor)


 
Kas teadsid, et KÜSKi logo sümboliseerib kolme sektori – avaliku, äri ja kodanikuühiskonna ehk nn kolmanda sektori – koostööd. Iga sammas logol kujutab ühte sektorit? Iga sektor on piisavalt eriline ja eraldiseisev, kuid KÜSK kuldkollase kaarena on nende ühendaja. Nii räägib logo KÜSKi rollist kolme sektori koostöö edendajana ja kodanikuühiskonna tugevdajana. Ikka selleks, et Eestis oleks elujõuline kodanikuühiskond.