Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Loe inspiratsiooniks KÜSKi ja KOPi toel arenenud ühingute edulugusid!

08.11.2017Oleme 2008. aastast alates toetanud enam kui 1000 Eesti vabaühenduse arendamist kokku üle 13 miljoni euroga. Toetuste jagamisel keskendume enamasti tegevusvõimekuste kasvatamisele. Nii oleme oma toetustega suunanud ühinguid paremini läbi mõtlema näiteks annetuste kogumise, kommunikatsiooni ja juhtimise strateegiaid või aidanud käivitada sotsiaalset ettevõtlust ja avalike teenuste pakkumist. Lisaks võimekuste arendamisele oleme suunanud osa toetusi ka uuenduslike lahenduste käivitamiseks ja kodanikuühiskonna arengule oluliste ettevõtmiste läbiviimiseks.

Eraldi tegevussuund on 2013. aastast alates olnud ka kogukonnaühenduste toetamine läbi Kohaliku omaalgatuse programmi (KOPi), kust saab igal aastal tuge üle 600 kogukonna 1,1 miljoni euro eest.


Tuhandete toetuse saanute seas on hulganisti pärleid, ühinguid, kes on oma organisatsiooni arendamisele tuginedes ka Eesti elu edasi viinud, abivajajatele käe osutanud ja nende eest kostnud, kogukondi arendanud, erinevaid valdkondi – haridust, inimõigusi, avalikke teenuseid, looduskaitset, sotsiaalset ettevõtlust jpm – eest vedanud ja edendanud ning saanud selles heaks partneriks riigile ja kohalikele omavalitsustele.

Oleme selliste tublide ühingute tunnustamiseks ja teistelegi eeskujuks ja inpiratsiooniks esile toomiseks loonud kaks veebilehte - ühe laiemas mõttes KÜSKi edulugudega lehe ja teise, mis on pühendatud KOPi toel tugevaks saanud kogukondadele. Mõlemale lehele saab aga ühtmoodi ligi: www.kysk.ee/edulood