Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK 10!

KÜSK 10

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) tähistas tänavu 18. veebruaril oma 10. sünnipäeva
. Oleme aastate jooksul andnud hoogu sadadele algatustele ja aidanud sadadel eestvedajatel luua ühiskonnas muutusi.

Kuigi kõik meie toetatud algatused on igaüks omal moel loonud muutusi ühiskonnas, valisime kõigest sellest, mis kümne aastaga toimunud on, Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks välja sada. Tutvustame juubeliaasta jooksul igal kuul kümmet. See on meie kingitus vabariigile.


 UUS! Muutused ja muutuste loojad Eestis - III osa
Fotol: KÜSK tähistamas mitmekesisuse päeva. Foto: KÜSK
Fotol: KÜSK tähistamas mitmekesisuse päeva. Foto: KÜSK

 1. Mitmekesise ühiskonna loomine
  Usume sellesse, et kõigil ühiskonna liikmetel peab olema võrdne võimalus osaleda ja panustada. Nii oleme liitunud Eesti Inimõiguste Keskuse algatatud Mitmekesisuse kokkuleppega. KÜSKi toel on toimunud 2016. aastal Mitmekesisuse päev, mida tänavu juba neljandat korda korraldati. Nii loome järk-järgult muutust, et kõigil oleks õigus olla võrdelt koheldud.
   
 2. Vabatahtlike päästjate süsteemi panustamine
  KÜSKi toetatud vabaühenduste seas on mitmeid vabatahtlikke päästeseltse. Koos kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooruga, mida KÜSK 2016. aastal siseministeeriumil korraldada aitas, oleme andnud koos Päästeliidu ja kohalike seltsidega suure panuse, et koos priitahtlike päästjatega muuta Eesti turvalisemaks kohaks. Eredamad näited kohalikest seltsidest on Pärnu Lahe Merepääste Selts ja Toila Vabatahtlik Merepääste.
    
 3. Venekeelsete vabaühenduste võimestamine 
  Kuigi kõik KÜSKi toetuvõimalused on avatud ka venekeelsetele vabaühendustele, vajavad nad mõnikord eraldi tähelepanu. Seepärast on KÜSKi toel tagatud tasuta nõustamisteenus venekeelsetele vabaühendustele nii Harju- kui Ida-Virumaal. Lisaks oleme toetanud vabaühenduste liidu EMSL korraldatud vene töökeelega vabaühenduste arenguprogrammi. Nii aitame kaasa, et ka venekeelsed ühingud looksid ühiskonnas muutusi.
   
 4. Linnaliste asumiseltside innustamine
  Kui oled osalenud mõne Tallinna asumi päevadel, on selleks siis Kassisaba kevadpäev või Uue Maailma tänavafestival, oled näinud oma silmaga, kuidas linnaliste asumiseltside tegevus on viimasel ajal aktiivsemaks muutunud. Siin on KÜSKil suur roll, sest lisaks meie tavapärastele toetusvoorudele oleme 2013. aastal korraldanud just sellistele ühingutele suunatud taotlusvooru.
   
 5. Tugevamad üliõpilasseltsid ja –liikumised
  Lisaks noorteorganisatsioonidele oleme toetanud ka mitmeid üliõpilasseltse ja –liikumisi, et aidata neil tudengeid aktiivsemaks muuta ning seeläbi ülikoolielus rohkem kaasa rääkida. Süsteemne töö on kandnud vilja – näiteks on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts KÜSKi reisitoetuste abiga osalenud valdkonna rahvusvahelises koostöös ning astunud suure sammu edasi, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis.
   
 6. Mõju hindamine vabaühendustes  KÜSK on pannud Eesti vabaühendusi üha enam mõtlema sellele, mis kasu nende vabaühendusest on. Näiteks õhutame ühinguid sellele küsimusele vastama kõigis oma taotlusvormides. Samuti on KÜSKi toel valminud praktiline käsiraamat kõigile huvilistele „Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine“.
   
 7. Annetuskultuuri edendamine
  Kas parem on üks annetaja, kes annetab 1000 eurot või 1000 annetajat, kes annetavad igaüks ühe euro? KÜSKi toel on ühingud lisaks selle küsimuse üle nuputamisele pannud paika oma annetuste kogumise plaane. Lisades siia mõttekoja Praxise 2012. aastal korraldatud annetuste kogumise praktilise koolituse ja Hooandja ühisrahastusplatvormi ja selle kodanikualgatuse tütarplatvormi käivitumise, jõuamegi järeldusele, et KÜSK on panustanud tublisti Eesti annetuskultuuri edenemisse.
   
 8. Loomakaitse ja loomade õiguste eest seismine (Üle Eesti)
  Kuidas teha nende hääl kuuldavaks, kes ei saa enda eest rääkida? Selle küsimusega seisavad silmitsi Eesti Loomakaitse SeltsLoomus ja Eesti Vegan Selts. Kõigi kolme tegevusele on kaasa aidanud KÜSK. Neist viimane, Eesti Vegan Selts, on haaranud aktiivse rolli ka vegan-liikumise eestvedamiseks Eestis.
   
 9. Noorte osalemine ühiskonnaelus (Üle Eesti)
  Noored valimisvalvurid, noorte osalemine otsuste tegemises, noorte heaks kodanikuks kasvamisele kaasa aitamine – need on vaid mõned suuremad algatused, millele KÜSK hoogu andnud on. Lisades siia kümned toetatud noorteühenduste ideed, on pilt selge – KÜSK on andnud suure panuse, et noored ühiskonnaelus aktiivsemaks osaleksid.
   
 10. Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtliku tegevuse väärtustamine (Üle Eesti)
  Vabatahtlikud on lahutamatu osa kodanikuühiskonnast. Nii on KÜSKilgi suur roll vabatahtlike kaasamise paranemises ja vabatahtliku tegevuse väärtustamises.
  Aastate jooksul oleme toetanud nii üleriigilist vabatahtlike ja maakondlikke vabaühenduste tunnustusüritusi kui ka näiteks telesarja „Vaba tahe“. 2010. aastal andsime panuse, et käivituksid maakondlikud vabatahtlike keskused ning 2012. aastal, et aidata kodanikuühendustel priitahtlikke paremini oma tegemistesse kaasata
 

 

Muutused ja muutuste loojad Eestis - II osa

Muutused ja muutuste loojad Eestis - I osa