Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK 10!

KÜSK 10


Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) tähistas tänavu 18. veebruaril oma 10. sünnipäeva
. Oleme aastate jooksul andnud hoogu sadadele algatustele ja aidanud sadadel eestvedajatel luua ühiskonnas muutusi.

Kuigi kõik meie toetatud algatused on igaüks omal moel loonud muutusi ühiskonnas, valisime kõigest sellest, mis kümne aastaga toimunud on, Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks välja sada. Tutvustame juubeliaasta jooksul igal kuul kümmet. See on meie kingitus vabariigile

 UUS! Muutused ja muutuste loojad Eestis - V osa

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamine, 11.aprill 2012a (foto: Aron Urb)
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamine, 11. aprill 2012 (foto: Aron Urb)

 1. Naiste tugikeskused ning turva- ja kriisikodud (2011, üle Eesti)
  Peamiselt Šveitsi Vabaühenduste Fondist toetatud naiste tugikeskused ning turva- ja kriisikodud – näiteks MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik ja MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu – on KÜSKi toel parandanud perevägivalla all kannatavate naiste ja laste elukvaliteeti. Nii oleme andnud panuse jätkusuutliku teenuse toimimisse.

 2. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (2011, Tartumaa)
  Meie kokkupuude SA-ga Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond algas samuti Šveitsi Vabaühenduste Fondi aegadel, mil nad töötasid välja Eestis uuendusliku ja vähepraktiseeritud sotsiaalteenuse – kogemusnõustamise. Nii on KÜSKi toel aidatud kriisiolukorda sattunud inimesi enda või lapse haiguse, trauma vm tõttu.

 3. MTÜ Avitus (2011, Harjumaa)
  Kolmaski näide viiendast osast pärineb Šveitsi VÜFist. KÜSKi toel on MTÜ Avitus tegelenud depressiooni ennetamise ja leevendamisega, pakkudes vanemaharidust. MTÜ-l Avitus oleme aidanud luua suurematki muutust, toetades nende turundustegevusi kogemusnõustajate teenuse arendamist.

 4. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (2011, üle Eesti)
  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku sünnis on KÜSKi roll märkimisväärne. 2011. aastal toetasime heade ideede konkursist tollal Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu eestvedamisel võrgustiku loomist. Võrgustikust on kasvanud tänaseks välja usaldusväärne partner siseministeeriumile ning valdkonna olulisim eestkõneleja.

 5. MTÜ Juula Küla Heaks (2011, Jõgevamaa)
  Ent KÜSK on aidanud kaasa ka muutustele väiksemates paikades. Näiteks oleme andnud panuse Jõgeva maakonda, kus MTÜ Juula Küla Heaks käivitas kogukonnateenuse – alates muruniitmisest lumelükkamiseni. Nii on külaseltsist, keda on tunnustatud ka konkursil „Kogukonna pärl“, partner vallavalitsusele.

 6. MTÜ Kolgaküla Selts (2011, Harjumaa)
  Tallinna külje all toimetav MTÜ Kolgaküla Selts on hea näide eestvedajast, kes on võtnud ette ning teinud teoks Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomise ja eestvedamise. KÜSKi toel on aidatud ka parandada valla vabaühenduste suhtluskultuuri ja kommunikatsiooni – ikka selleks, et olla parem partner avalikule võimule.

 7. MTÜ Weissenstein (2011, Järvamaa)
  Kui on üks vabaühendus, mille panust kogukonnaelule hoo sisse andmiseks eriti välja tuua, on see Paides toimetav MTÜ Weissenstein. Nende eestvedamisel ja KÜSKi toel on proovitud kätt kohaliku vabatahtlike keskusena ja annetuste kogumise edendamisel, aga eelkõige toome nad välja kogukonnakeskuse rajajana. Viimasel ajal ohtralt meediakaja saanud kogukonnamaja on kohalike seas hästi vastu võetud ning aktiivselt külastatav. See on märk muutuse loomisest, millest teistelgi õppida.

 8. MTÜ Muraste Külaselts (2011, Harjumaa)
  Juured maas, latv taevasse. Just sellenimelist projekti toetades lükkasime hoo sisse Muraste Külaseltsile, kui nad haarasid härjal sarvist ning hakkasid eest vedama Harku valla vabaühenduste ümarlauda. Tänaseks on Muraste Külaselts kasvanud millekski palju enamaks – nad pakuvad kogukonnale teenuseid, korraldavad rahvast ühendavaid üritusi ning on partneriks kohalikule võimule.

 9. MTÜ Selts Raeküla (2011, Pärnumaa)
  Kogukonnaseltse leiab mujaltki. Näiteks Pärnus toimetab MTÜ Selts Raeküla, kes on katsetanud erinevaid koostöövorme kohaliku võimuga. Peame neid edukaks muutuse loojaks, sest tänase päevani tegutseb Raeküla Vanakooli Keskus – seltsi põhitegevus, mida on toetanud mitmed teisedki rahastajad. Samuti on selts aktiivne Eesti Vabariigile sünnipäevakingituste tegemisel.

 10. MTÜ Linnalabor (2011, Harjumaa)
  Kui MTÜ Linnalabor, samuti omamoodi kogukonnaselts, oma tegevust ruumilise mõtlemise ja kaasava planeerimise teemadel alustas, oli kõvasti pingutada vaja, et saavutada muutus otsustajate mõtteviisis. Tänaseks, usume, on see muutus toimunud, kuigi palju tööd on veel ees. Nii on KÜSK andnud oma panuse, et areneks osalusdemokraatia ning tehtaks läbimõeldud otsuseid.  

Muutused ja muutuste loojad Eestis - IV osa

Muutused ja muutuste loojad Eestis - III osa

Muutused ja muutuste loojad Eestis - II osa

Muutused ja muutuste loojad Eestis - I osa