Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK ootab taotlusi Šveitsi Vabaühenduste Fondi avalike teenuste arendamise ja käivitamise taotlusvooru tähtajaga 24. september 2013.a.

12.08.2013

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis arendavad ja tugevdavad kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
-    sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
-    sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad vabaühendused. Projekti esitamise tähtaeg on 24. september 2013 kell 15.00. Toetussumma ühe taotleja kohta on maksimaalselt 30 000 eurot. Teave taotlustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru info on leitav SIIT.

Lisateave:
Merlin Sepp, e-kiri: Merlin.Sepp@kysk.ee, tel: 655 6245; +372 53 016 866