Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK 10!


KÜSK 10


Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) tähistas tänavu 18. veebruaril oma 10. sünnipäeva. Oleme aastate jooksul andnud hoogu enam kui tuhandele algatusele ja aidanud sadadel eestvedajatel luua ühiskonnas muutusi. Siin lehel saab lugeda neist käputäie kohta ning teiselt lehelt kõrvalmenüüs saab tutvuda KÜSKi enda sünniloo ja arenguga viimase 10 aasta jooksul.

Kuigi kõik meie toetatud algatused on igaüks omal moel loonud muutusi ühiskonnas, oleme valinud kõigest sellest, mis kümne aastaga toimunud on, Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks välja sada ning tutvustasime juubeliaasta jooksul neist igal kuul kümmet. See on meie kingitus vabariigile. 
 

Muutused ja muutuste loojad Eestis

Youth Club Active
MTÜ Noorteklubi Active tegemised ulatuvad kaugele. Fotol ollakse Lätis rahvusvahelises noortevahetuse sündmusel.
Foto: MTÜ Noorteklubi Active.
 1. MTÜ Maana (2013, Võrumaa)
  MTÜ Maana loodi aastal 2013, et edendada maapiirkondade arengut. Samal aastal toetas KÜSK ühingut esimest korda, et aidata välja töötada ja seejärel käivitada teenused hajaasustusega maapiirkonnas elavate sotsiaalselt nõrgema toimetulekuvõimega elanikele ehk eakatele ja töötutele. Nii on nad loonud muutust nii piirkonna elavdamise kui töökohtade loomisega.

 2. Sotsiaalse innovatsiooni konkurss ja MTÜ Hoovõtukeskus (2014, Läänemaa)
  2014. aastal korraldas KÜSK koostöös Heateo Sihtasutusega uudse sotsiaalse innovatsiooni konkursi, millega kutsusime vabaühendusi pakkuma innovaatilisi lahendusi ühiskondlike probleemide leevendamiseks. Konkursi võitis MTÜ Hoovõtukeskus algatusega, millega töötati välja tugipere süsteem Läänemaa õpiraskustes noortele. Konkursist kasvas hiljem välja NULA ehk nupukate lahenduste inkubaator ehk nö kodanikuühiskonna Ajujaht, mis on aidanud luua muutust erinevates eluvaldkondades.

 3. MTÜ Väike Jalajälg (2015, üle Eesti)
  Raplamaal tegutsev ökokogukond Väike Jalajälg usub, et uue ja jätkusuutliku elu loomine on võimalik praktilise ja igapäevaelu kogemusega, elades ja töötades teadlikult loodud kogukonnas. Kogukonna liikmed vastutavad ise oma sissetuleku eest, kogukonna enda eesmärk on aga, et valdav enamik inimesi teeniks oma elatise kohapeal. Tänaseks on käivitatud koolituskeskus, edendatud permakultuuri ning asutud pakkuma erinevate sündmuste läbiviimise teenust kogukonnas. 

 4. MTÜ Noorteklubi Active (2015, Harjumaa)
  MTÜ Noorteklubi Active on viimase aja üks silmapaistvamaid algatusi, kes tegeleb eelkõige venekeelsete vabaühenduste vabatahtlike kaasamise võimekuse tõstmisega ja selle kaudu venekeelsete inimeste lõimumisega Eesti ühiskonda. Nende panust on märgatud – nii sai vene keelt kõnelevate noortega tegelev ühing 2017. aastal vabatahtlike kaasaja aumärgi. 

 5. MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus (Gaia Akadeemia) (2014, üle Eesti)
  MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus, kelle üheks põhitegevuseks on rahvusvahelise Gaia hariduskavaga tegelemine – täiskasvanutele mõeldud rahvaharidusliku akadeemia, õppimaks tundma maailma ökokülade toimimist ja loomaks alust uute ökokülade tekkeks Eestis –on saanud tuule tiibadesse just KÜSKi toel. Oma eesmärkide poole liikunud ja selle kaudu ka muutust ühiskonnas on nad loonud valikkursuste pakkumisega näiteks Rocca al Mare Koolis ja täiskasvanute täiendkoolitustega koostöös Eesti Vabaharidusliiduga. 

 6. MTÜ Vaikuseminutid (2016, üle Eesti)
  Tähelepanu- ja meelerahuharjutusi pakkuv MTÜ Vaikuseminutid on üks ülalmainitud NULA inkubaatori edulugusid. Ühing usub, et lühikesed kõigile sobivad harjutused toovad meie ellu rohkem kohalolu ja tasakaalu. KÜSK on aidanud kaasa idee käivitamisele, et luua süsteemne ja tulemuslik tugiprogramm haridusasutustele ja koolitada tugiisikuid. Tänaseks on tehnikaga kursis üle 1000 õpetaja ja enam kui 30 kooli üle Eesti. 

 7. Tagurpidi Lavka MTÜ (2016, üle Eesti)
  Me kõik teame autolavkasid. Aga kas teadsid, et Eestis tegutseb tagurpidi lavka, mis toob tervisliku toidu talust sulle koju? KÜSKi toel on Tagurpidi Lavka MTÜ aidanud tõsta teadlikkust kohalikust toidust ja levitada seda üle Eesti. Tänaseks on nende talukauba nimekirjas üle 70 taluniku ja väiketootja kaubad. 

 8. Kalamaja Avatud Kool (2016, Harjumaa)
  Mitte just tihti ei avata KÜSKi toel uut kooli. Aga aastal 2017 see just juhtus – Kalamaja Avatud Kool on uut tüüpi ja avatud mudeliga kool, mille lähtealused, töökorraldus ja metoodikad on avalikud ning kõigile kättesaadavad. Ligi pool õppetööst toimub kogukonnaõppe põhimõtete alusel. Nii luuakse KÜSKi toel on muutust haridussüsteemis, kus iga laps saab areneda targaks ja tasakaalus isiksuseks ning ühiskond seeläbi avatumaks ja tugevamaks.

 9. MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina (2016, üle Eesti)
  Perekeskus Sina ja Mina nime all tegutsev MTÜ pakub unikaalset positiivsete mõju-uuringute tulemustega suhtlemistreeningut Gordoni perekool lapsevanematele, kes väärtustavad peresuhteid. KÜSK on olnud Gordoni perekooli mudeli levitamisele toeks teenuse osutamise võimekuse tõstmisel. Tänaseks on ühing loonud muutust, koolitades ligi 8000 inimest üle Eesti ning litsentseerinud kümneid uusi koolitajaid. Ikka selleks, et laste areng oleks toetatud ning neist kasvaksid rõõmsad, enesekindlad ja endaga toimetulevad täiskasvanud.

 10. MTÜ Käpp ja Käsi (2017, üle Eesti)
  MTÜ Käpp ja Käsi – ühiskondlik algatus, mille raames treenivad kinnipeetavad Eesti vanglates professionaalse juhendaja suunamise ja järelevalve all varjupaikadest pärit koeri – on meie värskeim muutuste looja. 2017. aastal NULA inkubaatorist alguse saanud ideega toimetav meeskond pingutab selle nimel, et vanglas viibivad inimesed oleksid motiveeritud ühiskonda tagasi sulanduma, vähendades nii korduvkuritegevust vanglast vabanenute seas. Tibusid lugeda on veel vara, aga hoia silm peal – me KÜSKis usume, et peagi näeme suuri tulemusi neilt.
 

Topsiring ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Topsiring asendab festivalidel ühekordsed topsid vastupidavate pestavate joogitopsidega. Foto: Topsiring


 1. SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2015, üle Eesti)
  Mõttekoda Praxis võib vabalt olla KÜSKi ajaloo kõige professionaalsem vabaühendus, keda toetanud oleme. Olgugi, et mitte iga suure teo taga ei ole KÜSKi otsene tugi, peame siiski oma panust siin vääriliseks. KÜSKi toel on mõttekoda mõelnud läbi näiteks omatulu teenimise võimalusi ning arendanud organisatsiooni juhtimisvõimekust.

 2. MTÜ Vaikuse Lapsed (2015, üle Eesti)
  Vaikses Harju-Risti kirikuaias asub üks eriline rahupaik. See on pühendatud vaikuse lastele ehk lastele, kes on meie seast vara lahkunud emaüsas või vahetult pärast oma sündi. KÜSK on üks mitmest õla alla panijast, toetades lapsevanematele tugivõrgustiku loomist. Nii on MTÜ Vaikuse Lapsed loonud muutust, mis aitab lapsevanematel leinast üle saada.

 3. MTÜ Veriora Tsunft (2016, Põlvamaa)
  MTÜ Veriora Tsunft koondab Põlvamaa käsitööhuvilisi ja –tegijaid. Nii harrastatakse koos erinevat liiki käsitööd, aga mitte ainult – lisaks pakutakse rehabiliteerimisteenust töötutele ja vähenenud töövõimega inimestele. Nii on tsunftist saanud KÜSKi ühekordse toetuse abiga heade töötingimustega iseseisvalt majandav sotsiaalne ettevõte. 

 4. MTÜ Topsiring, end. MTÜ Tervikring (2016, üle Eesti) 
  Topsid ringlusesse! KÜSKi nupukate lahenduste ehk NULA inkubaatorist hoo sisse saanud MTÜ Topsiring asendab festivalidel ühekordsed topsid vastupidavate pestavate joogitopsidega. Nii vähendatakse jäätmemahtu ja edendatakse korduvkasutust. Uudise valguses, et Tallinnas keelatakse 2019. a maist avalikel üritustel ühekordsete plastnõude kasutamine, tundub ühing olevat läbimurdeäärel. KÜSKil on uhke tunne olla selles osaline – ka meie kontoris pole aasta lõpuks ühtegi plastnõud.

 5. MTÜ Urvaste Külade Selts (2016, Võrumaa)
  Me arvame, et MTÜ Urvaste Külade Selts on üks oma ala teenäitajaid. Julguse ja pealehakkamisega on nad töötanud välja kohalikust toorainest tooted, mis tõstavad Urvaste tuntust, edendavad kogukonnaettevõtlust ja selle kaudu sealsete vabaühenduste tegutsemisvõimekust. Mõelda vaid, et KÜSK on osaline selles suures eduloos. 

 6. MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (2014, rahvusvaheline)
  Perevägivalla ohvriks langenud naistele ja võimalikele ohvritele mõeldud MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on aidanud muutust luua ka rahvusvahelisel tasandil. Nii on nad KÜSKi omafinantseeringu- ja reisitoetuste abiga loonud laiapõhjalise võrgustiku kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis, et nii aidata naistel end vägivalla vastu kaitsta ja toetada neid vägivallatsüklist väljumisel.

 7. Ajakiri Hea Kodanik (1994, KÜSKi toel 2008, üle Eesti)
  Vabaühenduste Liit annab juba 1994. aastast välja kodanikuühiskonna ajakirja Hea Kodanik, et kajastada kodanikuühiskonna arengut puudutavaid uudiseid, arvamusi ja analüüse. Sisukas ja alati pingsalt oodatud ajakirjanumbreid pannakse kokku ja levitatakse KÜSKi toel. Nii luuakse ühiskonnas muutust mõtteviisis – ajakiri saadetakse KOVidele, riigiasutustele, Riigikogusse ja mujale. Muide, ajakirja omanäolistest esikaantest võiks peagi lausa näituse kokku panna.

 8. MTÜ Eriline Maailm (2017, Harjumaa)
  Peamiselt venekeelseid elanikke kaasav, kuid ka eestikeelsetega tihedalt koostööd tegev MTÜ Eriline Maailm seisab muutuse loomise eest, et ka erivajadusega lapsi kasvatavad pered saaksid infot ja lapsed ise kvaliteetse elu. 2017. aastal märgati neid Vabaühenduste Liidu aasta tegijate konkursil, kus nad pälvisid aasta vabaühenduse tunnustuse ja ühtlasi KÜSKilt 5000 euro suuruse stipendiumi. Täna ühendab Eriline Maailma üle 300 pere Eestis.

 9. Eesti Vabariik 100 ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 
  Oleme uhked, et KÜSKile on usaldatud muutuste loomisele kaasa aitamine kahe väga suure ettevõtmise juures – Eesti Vabariigi 100. sünnipäev ja 2017. a teisel poolel toimunud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine. EV100 raames oleme koos Riigikantseleiga toetanud sadu omanäolisi kingitusi ja algatusi, mis meie elu samm sammu haaval paremaks teevad. Eesistumise raames andsime hoogu juurde kaheksale vabaühenduse korraldatavale sündmusele, et needki suures kohtumiste virr-varris silma paistaksid. Aitäh usalduse eest!

 10. TEDxLasnamäe (2016, Harjumaa)
  TEDxLasnamäe on esimene venekeelne TEDx konverents Eestis. Selle kaudu on KÜSK pakkunud võimalust nii kohalikele kui välismaalastest vene keelt kõnelevatele tegijatele võimalust tutvustada oma ideid, mis väärivad jagamist. Esimest korda toetasime TEDxLasnamäe korraldajat MTÜ-d Davai aastal 2016.

 

President Kersti Kaljulaid Haapsalu Pitsikeskuses

President Kersti Kaljulaid Haapsalu Pitsikeskuses kevadel 2017. Foto: MTÜ Haapsalu Käsitööselts

 
 1. MTÜ Virumaa Tugiteenused, end. Tapa Vabatahtlike Tugikeskus (2013, Lääne-Virumaa)
  Kümne aasta jooksul on KÜSKi mõju ulatunud ka Lääne-Virumaale. Nii on meie toel oma ühingut märkimisväärselt tugevamaks muutnud MTÜ Virumaa Tugiteenused, endise nimega Tapa Vabatahtlike Tugikeskus. Tänaseks on nad arvestatav jõud sotsiaalteenuste maastikul, pakkudes nii tugiisikuteenust, sotsiaalnõustamist kui sotsiaalset ning tööalast rehabilitatsiooni.

 2. MTÜ Võluvõru (2013, Võrumaa ja Põlvamaa)
  Eestimaa lõunapoolses otsas toimetab kelmika nimega MTÜ Võluvõru, et pakkuda kõigile Kagu-Eesti inimestele põnevaid ja arendavaid sündmusi. KÜSKi toel on nad kasvanud keskuseks, kuhu koonduvad erinevad tunnid, ringid ja klubid. Alates 2017. aastast toimetab ühingu juures ka Gaia kooli Võru distantsõppegrupp. 

 3. MTÜ Equilibre (2013, Järvamaa)
  Hobused on graatsilised loomad. Aga kas teadsid, et MTÜ Equilibre on töötanud välja ratsutamisteraapia teenuse, et arendada sisemist tasakaalu vahetu suhtlemise kaudu loomade ja loodusega? Muide, ühingu nimes peituv ladinakeelne sõna equilibre tähendab eesti keeles tasakaalus olemist.

 4. Eesti esimene sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU (2013, üle Eesti)
  Juba muutuste loojate seast läbi käinud Domus Dorpatensise eestvedamisel käivitatud Eesti esimene sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU aitas KÜSKi toel luua soodsa pinnase ettevõtlikele noortele sotsiaalse ettevõtlusega tegelemiseks. Selles, et Eestis sotsiaalne ettevõtlus õitseb ja areneb, on kindlasti oma roll nii SEIKU programmil kui ka KÜSKil.

 5. Kohalike kogukondade arendamine ja Kohaliku omaalgatuse programm (2013, üle Eesti)
  Ajast, mil Kohaliku omaalgatuse programmi koordineerimine 2013. aastal KÜSKile üle anti, on programm aidanud luua muutust mõtteviisis. Nii mõtlevad programmist toetust taotlevad kogukonnad üha enam läbi seda, millist eesmärki nende tegevus või investeering teenib. Olgugi, et KOP enam KÜSKi alla ei kuulu, on meie panust programmis tunda tänaseni.

 6. MTÜ Haapsalu Käsitööselts (2014, Läänemaa)
  Kui mõte, et käsitööringist võiks kujuneda professionaalne käsitöökeskus, tundub esmapilgul ootamatu, siis usu – MTÜ Haapsalu Käsitööselts on sellega KÜSKi toel hakkama saanud. Nad korraldavad õpitubasid, näitusi ja palju muudki. Nii on kasvanud traditsioonilise käsitöö väärtustamine ja kogukonnaelu Haapsalus. Muide, just 2014. aastal toimus KÜSKi esimene arenguhüppe taotlusvoor, mis on samuti omamoodi muutuste looja.

 7. MTÜ Vanaajamaja (2014, üle Eesti)
  KÜSK on aidanud MTÜ-l Vanaajamaja luua muutust Eesti rahvusliku ehituskultuuri säilitamise, õpetamise ja populariseerimisel. Nii aitavad nad koolituste ja kursustega säilitada või taastada kultuuriloolise väärtusega olulisi objekte. Kui plaanid oma vana maja restaureerimist, on just nemad need, kelle poole võiksid esimesena pöörduda.

 8. MTÜ Hiirekese Mängutuba (2014, Harjumaa)
  Head asjad sünnivad ideest. Nii toetas KÜSK MTÜ-d Hiirekese Mängutuba esmalt äriplaani koostamisel ja seejärel ka selle elluviimisel. Tänaseks on Hiirekese Perekeskus Keila piirkonna koostööpartner ja sealsete perede seas populaarne külastuskoht. Nad võõrustavad laste sünnipäevi, korraldavad huviringe ja levitavad ka videokoolitusi. Tere tulemast Hiirekese Perekeskusesse!

 9. SA Kiusamisvaba Kool, end. SA Kiusamise Vastu (2014, üle Eesti)
  Me kõik teame, et kiusajaks või ohvriks võib sattuda iga laps. Kuidas seda olukorda ennetada, teab aga SA Kiusamisvaba Kool ehk KiVa. Soomes välja töötatud teadus- ja tõenduspõhise KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ja juhtumitele reageerima. Tugisüsteemide arendamiseks toetuse andmisega on KÜSKki panustanud koolikiusamise ennetamisse.

 10. Abimaterjalid vabaühenduste arendamiseks
  Kümne aastaga on KÜSK panustanud tublisti toetusi ka vabaühenduste arendamise abimaterjalidesse. Näiteks võib välja tuua hiljutised digitöötoad vabaühenduste digioskuste arendamiseks, veebipõhise mõju hindamise tööriista valmimise, vabaühendustes huvide konflikti vältimiseks loodud juhendmaterjali või organisatsiooni arendamise käsiraamatu avaldamise. Kas oled mõnda neist kasutanud?

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing 2017. aastal Riigikogus sotsiaalsete ettevõtete laadal. Foto: ELDÜ
 

 1. SA Noored Kooli (2012, üle Eesti)
  2006. aastal Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse loodud algatus Noored Kooli on kahtlemata muutuste looja ühiskonnas – nende osalejad ja vilistlased on jõudnud enam kui 80 kooli üle Eesti ning toetanud umbes 20 000 õpilase arengut. KÜSKi rolli selles ei saa alahinnata – meie toel on ühing kahel korral arendanud end arenguhüppe taotlusvooru abiga. 

 2. MTÜ Sänna Kultuurimõis (2012, üle Eesti)
  “Elu on ilus,” ütleb MTÜ Sänna Kultuurimõis koduleht. Selleks, et elu oleks ilus, on ühing muidugi ka kõvasti pingutanud. KÜSKi toel on käivitatud mitu kogukonnateenust lapsehoiust leiutajate külakoolini. Tänagi vaatab nende kodulehelt vastu kirju valik toimuvaid ja toimunud üritusi. Nii luuaksegi muutust kogukonnas.

 3. MTÜ Johanna (2012, Lääne-Virumaa)
  Erivajadustega inimeste seas on muutust loonud MTÜ Johanna. Just nende eestvedamisel ja KÜSKi toel valmis käivitati viimati näiteks erivajadustega inimeste keskuse päevakeskus. Ja mis peamine, isemajandav! Tänaseks on ühing tööandja kaheksale töötajale. 

 4. MTÜ Eesti LGBT Ühing (2012, üle Eesti)
  Koos KÜSKiga tähistab oma kümnendat sünnipäeva ka valdkonna huvikaitsega tegelev Eesti LGBT Ühing. Infokeskus, raamatukogu, nõustamine ja koolitamine on vaid üksikud näited sellest, kuidas ühing oma sihtrühma eest seisab. KÜSKi toel aga on arendatud vabatahtlike kaasamise oskust ja inimeste juhtimist-arendamist. Ikka selleks, et veelgi suuremat muutust luua.

 5. MTÜ Eesti Pagulasabi (2012, üle Eesti)
  Annetuste kogumisele ja vabatahtlike kaasamisele hoo sisse andmine ning tugiisikuteenuse arendamise toetamine on KÜSKi panus selleks, et MTÜ Eesti Pagulasabi saaks seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Nii on ühingust saanud aastatega üks olulisim kompetentsikeskus rände ja lõimumise teemal. 

 6. SOS Lasteküla Eesti Ühing (2012, üle Eesti)
  Kuidas teha nii, et vanemliku hooleta jäänud lapsed kogeksid samasugust kindlus- ja kodutunnet nagu nende eakaaslased? SOS Lasteküla Eesti Ühing teab! Viis lasteküla, kaks noortekodu ja peretugevdusprogrammi ning üks haridusprogramm. Nii loob SOS Lasteküla muutust oma valdkonnas. KÜSK on pannud muutuse loomisele õla alla näiteks püsiannetajate klubi suurendamisega. Tulemuslikult, sest 2017. aastal kogus ühing annetustest ligi 2,5 miljonit eurot.

 7. Kogukonnakoolide sünd ja areng (2012, üle Eesti)
  Kas teadsid, et KÜSK on olnud mitme tänaseni tegutseva kogukonnakooli sünni ja arendamise juures? Nii on saanud hoogu juurde Pikakannu Kool Võrumaal, kes on silma paistnud osava annetuste kogujana. Aga ka Johannese kool ja lasteaed Rosmal ning Waldorfkool Läte, mida haldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte. Nii oleme meiegi andnud oma panuse, et iga laps saaks talle vastava hariduse ning ka väiksemates paikades säiliks võimalus saada kvaliteetset haridust.

 8. Pärnu Naiste Tugikeskus ja Margo Orupõld (2012, Pärnumaa)
  Uuringute andmetel on iga neljas naine Eestis kogenud lähisuhtevägivalda. Neile tuleb appi Pärnu Naiste Tugikeskus ja selle eestvedaja Margo Orupõld, pakkudes toetust, asjatundlikku nõuannet ning turvalist keskkonda nendele naistele. Nii töötab ühing järk-järgult sellegi suunas, et lähisuhtevägivald Eestis väheneks. KÜSKilgi on muutuse loomises oma roll – oleme aidanud ühingul parandada näiteks oma annetuste kogumise ja kommunikatsioonivõimekust. 

 9. MTÜ Eesti Väitlusselts (2012, üle Eesti)
  Kuidas saaks arendada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis määrab tugevam argument, ja selleks vajalikke oskusi? Ning samal ajal panna see kõik tööle sotsiaalse ettevõtlusena? Küsige MTÜ-lt Eesti Väitlusselts, keda toetasime aastate eest koolituse äriplaani koostamiseks ning elluviimiseks. Nii kasvas väitlusseltsist välja ühingu omanduses olev kümne töötajaga koolitusettevõte SpeakSmart OÜ. Iga argument loeb!

 10. MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (2011, üle Eesti)
  MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing on aidanud luua muutust, mis tagaks diabeedihaigetele lastele ja noortele täisväärtusliku elu. Selleks on tänaseks välja töötatud mitmeid tugiteenuseid, õpetatud välja diabeedi abikoeri ehk hüpokoeri ning värske algatusena alustanud laienemist Lõuna-Eestisse. Kõik see paljuski KÜSKi toel – alustasime mõlemad umbes samal ajal.
 
MTÜ Ökokratt - Kodanikuühiskonna Sihtkapital
MTÜ Ökokratt pakkumas käsitööõpet erivajadustega inimestele. (Foto: MTÜ Ökokratt)

 1. MTÜ Ökokratt (2011, Järvamaa)
  Kannustatud ideest, et kui tunneme kodukoha keskkonnaalast olukorda, oskame hoida kogu Eestimaad, on MTÜ Ökokratt KÜSKi toel tublisti toimetanud. Viimati arendas ühing meie toel välja käsitööõppe erivajadustega inimestele, tugevdades nii ka Ökokrati finantssuutlikkust. 

 2. MTÜ Eesti Vähiliit (2011, üle Eesti)
  MTÜ Eesti Vähiliit on riigi suurim eestkosteorganisatsioon, kus toimetab kokku 2000 liiget. KÜSKi toel on ühing aidanud luua muutust vähktõvevastases võitluses ja selle edendamises. Näiteks oleme panustanud vähiravipatsientide elukvaliteedi parandamisse ja nõustamisteenuse arendamisse. Muutuse loomist illustreerib seegi, et viimastel aastatel on ühing toimetanud ilma KÜSKi toetusteta. 

 3. Eesti Lasterikaste Perede Liit (2011, üle Eesti)
  Rikkus ei seisne ainult rahas, vaid ka lastes. Nii võiks lühidalt kokku võtta Eesti Lasterikaste Perede Liidu töö. Ühingu eestvedamisel on KÜSK aidanud suurendada lasterikaste perede turvatunnet ja elukvaliteeti. Oma panuse sellesse on andnud näiteks 2013. aasta toetus, kui ühing hakkas kasutama rohkem mõju hindamist ning selle tulemusi juhtimises. 

 4. Tagasi Kooli (2012, üle Eesti) 
  Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ühiskonna koostööd. Tänaseks on läbi viidud ligi 3000 külalistundi ja külalisõpetajate tundides on osalenud enam kui 83 000 õpilast, kuid kas teadsid, et Tagasi Kooli sai alguse just KÜSKi toel 2012. aastal? 

 5. Toidupank (2012, üle Eesti)
  Mis on ühist algatusel Tagasi Kooli ja Toidupangal? Õige vastus – mõlemad on saanud hoo sisse KÜSKi toel. 2012. aastal toetas KÜSK Toidupanga annetuste kogumise süsteemi väljatöötamist ning andis samal aastal veel hoogu juurdegi, et toidupakid jõuaksid üha enamate inimesteni. Tänaseks on Eestis 14 toidupanka, kes jagasid 2017. aastal laiali ligi 50 000 toidupakki. 

 6. MTÜ RuaCrew (2012, üle Eesti)
  MTÜ RuaCrew teab, kust leida noori, et ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi – ikka otse põllult ehk tänavalt. Nii on nende peamine töömudel mobiilne noorsootöö. KÜSKi toel on loodud muutus, mida aitab ellu viia läbimõeldud äriplaan rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks. 

 7. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (2012, Tartumaa)
  Ilmselt pole kedagi, kes kahtleks, kui lai on KÜSKi tegevuse mõju. Nii ulatub meie haare ka näiteks vanglast vabanenute, tööotsijate ja pagulasteni ning seda Johannes Mihkelsoni Keskuse abiga. Keskus on viimasel ajal kogunud kõlapinda just pagulastele mõeldud tugiisikuteenuse pakkumisega, millele on aidanud hoo sisse lükata mitu KÜSKi toel ellu viidud algatust.  

 8. Serve The City MTÜ (2012, Tallinn)
  Kui nimetada vabaühendus, kes tegeleb otseselt “käed-külge” lahendustega, siis on see kahtlemata Serve The City. Osana ülemaailmsest liikumisest ühendavad nad Eestiski vabatahtlikke, kes näitavad hoolivust praktiliste tegevustega. Tänaseks on Serve The City aktiivne või alustamas rohkem kui sajas linnas üle maailma. Oma roll selles on KÜSKilgi.

 9. MTÜ Ökomeedia (Bioneer.ee) (2012, üle Eesti)
  MTÜ Ökomeedia on aidanud luua muutust, et eestimaalased mõistaksid, kuidas nende tänased valikud kujundavad meie enda tulevikku. Sellest ideest innustatuna sai alguse kodanikumeedia portaal Bioneer.ee – mõeldud teadlikule tarbijale ja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. KÜSKi roll muutuse loomisel on lihtne – oleme aidanud laiendada koostööpartnerite võrgustikku ning ehitada vabatahtlikkusel põhinevat toimetust. Edukalt, me usume. 

 10. Eesti Seksuaaltervise Liit (2012, üle Eesti)
  Kes küll seisaks noorte seksuaalhariduse, rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse ja teiste seksuaal- ja reproduktiivterviseteemaliste õiguste eest? Vastus – Eesti Seksuaaltervise Liit. Juba 1993. aastast tegutsev vabaühendus on KÜSKi toel teinud tubli arenguhüppe, töötades välja mitmeid ühiskonnale vajalikke teenuseid alates nõustamiskeskuste loomisest kuni internetinõustamiseni välja. 
   

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamine, 11.aprill 2012a (foto: Aron Urb)

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamine, 11. aprill 2012 (foto: Aron Urb)

 1. Naiste tugikeskused ning turva- ja kriisikodud (2011, üle Eesti)
  Peamiselt Šveitsi Vabaühenduste Fondist toetatud naiste tugikeskused ning turva- ja kriisikodud – näiteks MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik ja MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu – on KÜSKi toel parandanud perevägivalla all kannatavate naiste ja laste elukvaliteeti. Nii oleme andnud panuse jätkusuutliku teenuse toimimisse.

 2. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (2011, Tartumaa)
  Meie kokkupuude SA-ga Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond algas samuti Šveitsi Vabaühenduste Fondi aegadel, mil nad töötasid välja Eestis uuendusliku ja vähepraktiseeritud sotsiaalteenuse – kogemusnõustamise. Nii on KÜSKi toel aidatud kriisiolukorda sattunud inimesi enda või lapse haiguse, trauma vm tõttu.

 3. MTÜ Avitus (2011, Harjumaa)
  Kolmaski näide viiendast osast pärineb Šveitsi VÜFist. KÜSKi toel on MTÜ Avitus tegelenud depressiooni ennetamise ja leevendamisega, pakkudes vanemaharidust. MTÜ-l Avitus oleme aidanud luua suurematki muutust, toetades nende turundustegevusi kogemusnõustajate teenuse arendamist.

 4. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (2011, üle Eesti)
  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku sünnis on KÜSKi roll märkimisväärne. 2011. aastal toetasime heade ideede konkursist tollal Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu eestvedamisel võrgustiku loomist. Võrgustikust on kasvanud tänaseks välja usaldusväärne partner siseministeeriumile ning valdkonna olulisim eestkõneleja.

 5. MTÜ Juula Küla Heaks (2011, Jõgevamaa)
  Ent KÜSK on aidanud kaasa ka muutustele väiksemates paikades. Näiteks oleme andnud panuse Jõgeva maakonda, kus MTÜ Juula Küla Heaks käivitas kogukonnateenuse – alates muruniitmisest lumelükkamiseni. Nii on külaseltsist, keda on tunnustatud ka konkursil „Kogukonna pärl“, partner vallavalitsusele.

 6. MTÜ Kolgaküla Selts (2011, Harjumaa)
  Tallinna külje all toimetav MTÜ Kolgaküla Selts on hea näide eestvedajast, kes on võtnud ette ning teinud teoks Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomise ja eestvedamise. KÜSKi toel on aidatud ka parandada valla vabaühenduste suhtluskultuuri ja kommunikatsiooni – ikka selleks, et olla parem partner avalikule võimule.

 7. MTÜ Weissenstein (2011, Järvamaa)
  Kui on üks vabaühendus, mille panust kogukonnaelule hoo sisse andmiseks eriti välja tuua, on see Paides toimetav MTÜ Weissenstein. Nende eestvedamisel ja KÜSKi toel on proovitud kätt kohaliku vabatahtlike keskusena ja annetuste kogumise edendamisel, aga eelkõige toome nad välja kogukonnakeskuse rajajana. Viimasel ajal ohtralt meediakaja saanud kogukonnamaja on kohalike seas hästi vastu võetud ning aktiivselt külastatav. See on märk muutuse loomisest, millest teistelgi õppida.

 8. MTÜ Muraste Külaselts (2011, Harjumaa)
  Juured maas, latv taevasse. Just sellenimelist projekti toetades lükkasime hoo sisse Muraste Külaseltsile, kui nad haarasid härjal sarvist ning hakkasid eest vedama Harku valla vabaühenduste ümarlauda. Tänaseks on Muraste Külaselts kasvanud millekski palju enamaks – nad pakuvad kogukonnale teenuseid, korraldavad rahvast ühendavaid üritusi ning on partneriks kohalikule võimule.

 9. MTÜ Selts Raeküla (2011, Pärnumaa)
  Kogukonnaseltse leiab mujaltki. Näiteks Pärnus toimetab MTÜ Selts Raeküla, kes on katsetanud erinevaid koostöövorme kohaliku võimuga. Peame neid edukaks muutuse loojaks, sest tänase päevani tegutseb Raeküla Vanakooli Keskus – seltsi põhitegevus, mida on toetanud mitmed teisedki rahastajad. Samuti on selts aktiivne Eesti Vabariigile sünnipäevakingituste tegemisel.

 10. MTÜ Linnalabor (2011, Harjumaa)
  Kui MTÜ Linnalabor, samuti omamoodi kogukonnaselts, oma tegevust ruumilise mõtlemise ja kaasava planeerimise teemadel alustas, oli kõvasti pingutada vaja, et saavutada muutus otsustajate mõtteviisis. Tänaseks, usume, on see muutus toimunud, kuigi palju tööd on veel ees. Nii on KÜSK andnud oma panuse, et areneks osalusdemokraatia ning tehtaks läbimõeldud otsuseid.Fotol: Uue Maailma Tänavafestival. Foto: Uue Maailma Selts

 
 1. Uue Maailma Selts (2010, Tallinn)
  Uue Maailma Seltsi Tallinnas võib pidada kogukonnaseltsidele alguse panijaks, vähemalt tänapäevases mõttes. Igal sügisel korraldatav Uue Maailma tänavafestivalist on kasvanud välja ka teiste linnaosade päevad. Oma roll on siin ka KÜSKil, olles toetanud mitmeid seltsi algatusi – viimati näiteks seltsi majanduslikku iseseisvumist.

 2. Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus (2010, Tartumaa)
  Kogukonnaelu ei ole aga ainult pealinnas. Peipsi Koostöö Keskus hoolitseb selle eest, et toetada Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengut. Ühing on hea näide, kuidas oma eesmärgi saavutamiseks on hästi kasutatud erinevaid KÜSKi toetusvõimalusi – reisitoetustest klassikalise projektitoetuseni, aga eriti Šveitsi Vabaühenduste Fondi sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru võimalusi.

 3. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte (2011, Harjumaa)
  Waldorflastehoiu käivitamisega Keilas tuntuks saanud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte on teine väga hea näide Šveitsi Vabaühenduste Fondist hoo sisse saanud teenusest. Arusaam, et iga laps on ainulaadne, vaba ja kordumatu isiksus – sellel tugineb ka ühingu tegevus – on tänaseks üha populaarsem ning taolisi koole tekib kui seeni pärast vihma. Nii võibki pidada KÜSKi sellele muutusele kaasa aitajaks.

 4. MTÜ Samaaria Misjon (2010, Läänemaa)
  Kogukonnateemadega on muutust loodud aga ka Läänemaal. Nii on kristlik heategevusorganisatsioon Samaaria Eesti Misjon panustanud alkohoolikute, vanglast vabanenute ja kodutute heaolusse, pakkudes neile turvakodu. KÜSKi on sellise ühiskonnagrupi tavaellu pöördumist toetanud ka MTÜ Convictus Eesti, Lootuse Küla ja Petrula Kristliku Kodu näol.

 5. SA Luke Mõis (2010, Tartumaa)
  Luke on pisike küla Tartu maakonnas Nõo vallas. Aga seal väikeses külas asub üks väga tegus seltskond, kes toimetab SA Luke Mõis juures. Tootepakettide käivitamine mõisas ja Nõo valla kodanikuühendustega tegelemine on vaid kaks näidet nende tegevusest, mis KÜSKi toel ellu viidud. Muide, ka KÜSKi jõulukingitused tulid ühel aastal just Luke mõisast.

 6. Maarja Küla (2010, Põlvamaa)
  Maarja küla – mitte mingi tavaline küla, nagu nad ise end nimetavad – on kogukond Lõuna-Eestis, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, et nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Ka KÜSK on oma toetustega kaasa aidanud muutusele, millega luuakse intellektipuudega töövõimalusi.

 7. MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus (2011, Pärnumaa)
  Üle kahekümne aasta tegutsenud Shalomi Abikeskus Pärnus on suurepärane näide avaliku ja kolmanda sektori koostööst. Ühing on aastaid jaganud humanitaarabi Pärnu linnas ja maakonnas ning pakkunud lastele päevakeskuse ja turvakodu teenust. Olgugi, et alates 2018. aastast enam Pärnu linn seda teenust ei osta, loeme seda üheks oluliseks muutuseks, mis KÜSKi toel tehtud.

 8. MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing (2011, Üle Eesti)
  Kas teadsid, et Eesti Pimemassööride Ühing ühendab üle Eesti 89 pimemassööri? Nii pakuvad nad nägemispuudega inimestele võimalust omandada massööri elukutse ja toetavad sellega puudega inimeste tööhõivet. 2011. aastal Šveitsi Vabaühenduste Fondist toetust saanuna pakuvad nad teenust tänaseni – see ongi tõestus KÜSKi mõjule. 

 9. MTÜ Viljandi Maanaiste Ühendus (2011, Viljandimaa)
  Kui on üks maakond, mis on silma paistnud eakatele suunatud teenustega, siis on see kahtlemata Viljandimaa. Sealsed aktiivsed naised MTÜ-st Teeme, MTÜ-st Viljandi Maanaiste Ühendus ja nüüd ka viimasest välja kasvanud MTÜ Seltsiks Sinule on käivitanud seltsilise liikumise. Aastaid Viljandis seltsidaamide teenuse pakkumist ja kogukonnaga tegelemist tõestab, et tegemist on ühe olulise muutuste loojaga.

 10. SA Keskkonnaõiguse Keskus (2010, Üle Eesti)
  Neljanda osa lõpetuseks – keskkonnast huvitujate kogukonnaga tegelev SA-st Keskkonnaõiguste Keskus on saanud kümne aastaga keskkonnaõiguse arendaja, kes on aktsepteeritud valdkonna ekspert. KÜSKi roll selles muutuses on tugi, mida ühing sai Šveitsi Vabaühenduste Fondist tasulise teenuse ja koolitusprogrammi väljaarendamiseks. 
Fotol: KÜSK tähistamas mitmekesisuse päeva. Foto: KÜSK
Fotol: KÜSK tähistamas mitmekesisuse päeva. Foto: KÜSK

 

 1. Mitmekesise ühiskonna loomine
  Usume sellesse, et kõigil ühiskonna liikmetel peab olema võrdne võimalus osaleda ja panustada. Nii oleme liitunud Eesti Inimõiguste Keskuse algatatud Mitmekesisuse kokkuleppega. KÜSKi toel on toimunud 2016. aastal Mitmekesisuse päev, mida tänavu juba neljandat korda korraldati. Nii loome järk-järgult muutust, et kõigil oleks õigus olla võrdelt koheldud.
   
 2. Vabatahtlike päästjate süsteemi panustamine
  KÜSKi toetatud vabaühenduste seas on mitmeid vabatahtlikke päästeseltse. Koos kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooruga, mida KÜSK 2016. aastal siseministeeriumil korraldada aitas, oleme andnud koos Päästeliidu ja kohalike seltsidega suure panuse, et koos priitahtlike päästjatega muuta Eesti turvalisemaks kohaks. Eredamad näited kohalikest seltsidest on Pärnu Lahe Merepääste Selts ja Toila Vabatahtlik Merepääste.
    
 3. Venekeelsete vabaühenduste võimestamine 
  Kuigi kõik KÜSKi toetuvõimalused on avatud ka venekeelsetele vabaühendustele, vajavad nad mõnikord eraldi tähelepanu. Seepärast on KÜSKi toel tagatud tasuta nõustamisteenus venekeelsetele vabaühendustele nii Harju- kui Ida-Virumaal. Lisaks oleme toetanud vabaühenduste liidu EMSL korraldatud vene töökeelega vabaühenduste arenguprogrammi. Nii aitame kaasa, et ka venekeelsed ühingud looksid ühiskonnas muutusi.
   
 4. Linnaliste asumiseltside innustamine
  Kui oled osalenud mõne Tallinna asumi päevadel, on selleks siis Kassisaba kevadpäev või Uue Maailma tänavafestival, oled näinud oma silmaga, kuidas linnaliste asumiseltside tegevus on viimasel ajal aktiivsemaks muutunud. Siin on KÜSKil suur roll, sest lisaks meie tavapärastele toetusvoorudele oleme 2013. aastal korraldanud just sellistele ühingutele suunatud taotlusvooru.
   
 5. Tugevamad üliõpilasseltsid ja –liikumised
  Lisaks noorteorganisatsioonidele oleme toetanud ka mitmeid üliõpilasseltse ja –liikumisi, et aidata neil tudengeid aktiivsemaks muuta ning seeläbi ülikoolielus rohkem kaasa rääkida. Süsteemne töö on kandnud vilja – näiteks on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts KÜSKi reisitoetuste abiga osalenud valdkonna rahvusvahelises koostöös ning astunud suure sammu edasi, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis.
   
 6. Mõju hindamine vabaühendustes  KÜSK on pannud Eesti vabaühendusi üha enam mõtlema sellele, mis kasu nende vabaühendusest on. Näiteks õhutame ühinguid sellele küsimusele vastama kõigis oma taotlusvormides. Samuti on KÜSKi toel valminud praktiline käsiraamat kõigile huvilistele „Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine“.
   
 7. Annetuskultuuri edendamine
  Kas parem on üks annetaja, kes annetab 1000 eurot või 1000 annetajat, kes annetavad igaüks ühe euro? KÜSKi toel on ühingud lisaks selle küsimuse üle nuputamisele pannud paika oma annetuste kogumise plaane. Lisades siia mõttekoja Praxise 2012. aastal korraldatud annetuste kogumise praktilise koolituse ja Hooandja ühisrahastusplatvormi ja selle kodanikualgatuse tütarplatvormi käivitumise, jõuamegi järeldusele, et KÜSK on panustanud tublisti Eesti annetuskultuuri edenemisse.
   
 8. Loomakaitse ja loomade õiguste eest seismine (Üle Eesti)
  Kuidas teha nende hääl kuuldavaks, kes ei saa enda eest rääkida? Selle küsimusega seisavad silmitsi Eesti Loomakaitse SeltsLoomus ja Eesti Vegan Selts. Kõigi kolme tegevusele on kaasa aidanud KÜSK. Neist viimane, Eesti Vegan Selts, on haaranud aktiivse rolli ka vegan-liikumise eestvedamiseks Eestis.
   
 9. Noorte osalemine ühiskonnaelus (Üle Eesti)
  Noored valimisvalvurid, noorte osalemine otsuste tegemises, noorte heaks kodanikuks kasvamisele kaasa aitamine – need on vaid mõned suuremad algatused, millele KÜSK hoogu andnud on. Lisades siia kümned toetatud noorteühenduste ideed, on pilt selge – KÜSK on andnud suure panuse, et noored ühiskonnaelus aktiivsemaks osaleksid.
   
 10. Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtliku tegevuse väärtustamine (Üle Eesti)
  Vabatahtlikud on lahutamatu osa kodanikuühiskonnast. Nii on KÜSKilgi suur roll vabatahtlike kaasamise paranemises ja vabatahtliku tegevuse väärtustamises.
  Aastate jooksul oleme toetanud nii üleriigilist vabatahtlike ja maakondlikke vabaühenduste tunnustusüritusi kui ka näiteks telesarja „Vaba tahe“. 2010. aastal andsime panuse, et käivituksid maakondlikud vabatahtlike keskused ning 2012. aastal, et aidata kodanikuühendustel priitahtlikke paremini oma tegemistesse kaasata
  
   

Maapäev 2009
Fotol: Maapäev 2009 Tartumaal. Foto: Rannu vald

 1. Maapäev ja teised kodanikuühiskonna suursündmused (2009, üle Eesti)
  Aastast 2009 on KÜSK igal aastal toetanud mitmeid kodanikuühiskonnale vajalikke suursündmusi. Üks neist on Eesti Külaliikumise Kodukant korraldatav Eesti külade maapäev ehk külade parlament, mis pakub KÜSKi toel võimalust külade esindajatele, koostööpartneritele ja avalikule võimule osaleda ühistes mõttetalgutes maaelu edendamise teemadel. Muide, ka Teeme Ära talgupäev, Arvamusfestival, Hea Kodaniku ajakiri ning vabatahtlike ja vabaühenduste tunnustamised üle Eesti saavad teoks KÜSKi toel.
   
 2. Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (2009, Tartumaa) Tudengite, ülikoolide ja noorteorganisatsioonide koos toimima panemine ei ole lihtne ülesanne, ent Domus Dorpatensis on selles vallas edukas olnud. Nii on KÜSKi toel Tartus idanema pandud seeme, mis toob juurde uusi noori liidreid, viies samal ajal ellu ärimudelit, mis aitab rahastada organisatsiooni ühiskondlikke eesmärke.
   
 3. Kodanikuühiskonna konverentsid ja Ühisnädal (2009, üle Eesti)
  Kas teadsid, et esimene vabakonna korraldatud kodanikuühiskonna konverents toimus juba aastal 1999? Toona korraldas seda vabaühenduste liit EMSL, KÜSKi toel esimest korda aastal 2009 – nii viidi konverentsid ka maakondadesse. Algatusest kasvas välja kaks uut ettevõtmist – maakondlike arenduskeskuste eestveetav kodanikuühiskonda tutvustav nädal Ühisnädal ja Paides toimuv iga-aastane Arvamusfestival. Nii on KÜSK kahtlemata andnud oma panuse kodanikualgatuse väärtustamiseks.
   
 4. Terve Eesti SA (2009, üle Eesti)
  HIV ennetus, alkoholi kahjude vähendamine ja teomeeter – need on vaid mõned näited Terve Eesti SA-le südamelähedastest teemadest. Ühine nimetaja on neil aga see, et neile kolmele teemale on KÜSK kümne aasta jooksul õla alla pannud. Nii olemegi meiegi andnud oma panuse sellesse, et Eestis oleks vähem ärahoitavaid surmi.
   
 5. Tipu Looduskool ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus (2009, Tartumaa)
  Küsimusele, kuidas pakkuda kooliõpilastele midagi põnevat ja enamat kui kooliseinte vahel saadav, oskavad Tipu Looduskooli ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse eestvedajad väga hästi vastata. Edukate keskkonnahariduse edendajatena on nad KÜSKi toel arendanud välja teenuseid, õppeprogramme ja avanud koguni õppeklassi.
   
 6. MTÜ Partnerlus ja maaelu edendamine (2009, üle Eesti)
  KÜSK on panustanud tublisti ka maaelu edendamisse. Ajal, mil avalikult kurdetakse, et elu maalt kaob, püüab MTÜ Partnerlus inimesi maale tagasi meelitada. KÜSKi toel on korraldatud „Maale elama“ messi ja kasvatatud liikumist sedavõrd, et MTÜ saavutusi on avalikult tunnustanud ka maaeluminister.
   
 7. Sillamäe Lastekaitse Ühing (2009, Ida-Virumaa)
  Kui peaksime nimetama ühe vabaühenduse, kes pingutab kõvasti, et Ida-Virumaa kodanikuühiskonda ergutada, siis on Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) just see üks ühing. SLÜ on hea näide, kuidas ühingu eesmärkide saavutamiseks on oskuslikult nähtud võimalusi KÜSKi erinevates toetusmeetmetes – toodud Eestisse väliseksperte, arendatud organisatsiooni ja tegeletud rahvusvahelise koostööga.
   
 8. MTÜ Kinobuss (2009, algul Tartumaa, hiljem üle Eesti)
  Kui 2000. aastate alguses mitmed väiksemate asulate kinod panid oma uksed kinni, nägi MTÜ Kinobuss võimalust ja vajadust. Nii pandigi alus omapärasele rändkinole, et säilitada ja edendada kinokultuuri Eesti väikelinnades ja maa-asulates. KÜSKi toel on Kinobussist kujundatud toimiv sotsiaalse ettevõtluse mudel.
   
 9. Teeme Ära talgupäev (2009, üle Eesti)
  Kas teadsid, et KÜSK on Teeme Ära talgupäeva suurim rahaline toetaja? Talgupäev on õigustanud end olulise kodanikuühiskonna sündmusena, mida KÜSK koos mitme teise sündmusega toetab. Igal aastal osaleb sellel 2008. aastal toimunud prügikoristusaktsioonist välja kasvanud üle-eestilisel talgupäeval ligi 50 000 inimest üle Eesti.
   
 10. Ühing Korruptsioonivaba Eesti (2008, üle Eesti)
  Alates KÜSKi loomisest on korruptsioonivastase võitluse teema Eestis kanda kinnitanud. Seda, usume, suuresti tänu ühingule Korruptsioonivaba Eesti, kes on meie toel organisatsioonina aastate jooksul tugevamaks muutunud nii liikmete kaasamises, eestkoste korraldamises kui strateegiapõhises juhtimises.

Eesti Rattarikkaks!

Fotol: Rattarikas Eesti. Foto: Eesti rattarikkaks! Facebooki grupp
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (2008, üle Eesti)
  Avatud noortekeskusi koondav Eesti ANK on loonud muutusi valdkonna huvikaitsega – alates 2008. aastast KÜSKi toel teadlikult huvikaitsetöö arendamisega tegelev vabaühendus on saanud arvestatavaks partneriks riigile ühise laua taga. 
   
 2. MTÜ Mondo (2009, üle Eesti ja Eestist väljaspool)
  Kui soovid jõuludeks kasutu nänni asemel annetada Põhja-Ghana lastele, pöördu MTÜ Mondo poole ja kingi näiteks põhjaghanalastele annetusena kits või kana. Nii said 2009. aastal Eesti elanikud senini puudunud praktilise võimaluse  arengumaade abistamiseks.
   
 3. Säästva renoveerimise temaatika (2009, üle Eesti, aga eriti Paides)
  KÜSK on andnud hoogu mitmetele säästva renoveerimise teemal muutuste loojatele. Olgu neist nimetatud näiteks SRIK Tartu ja SRIK Paide koos Paides tegutseva ühendusega Weissenstein ja Wabalinna kogukonnamaja. Nad kõik on aplausi väärt!
   
 4. Portaal petitsioon.ee (2009, üle Eesti)
  MTÜ Eesti Omanike Keskliidu eestvedamisel käivitatud portaal petitsioon.ee võimaldab tavainimesel osaleda ühiskonda puudutavates küsimustes. Tore on, et portaal töötab tänaseni ning olnud teatud mõttes eeskujuks teistelegi rahvaalgatuse edendamiseks mõeldud portaalidele nagu rahvaalgatus.ee või CitizenOS.
   
 5. Harkujärve kogukonnakeskuse tegevus (2008, Harjumaa)
  Suuresti tänu eestvedajale Avo Üprusele on Harkujärve kogukonnakeskus suurepärane partner kohalikule omavalitsusele. Lisaks jumalateenistustele tegeletakse keskuses lastehoiu, treeningute jpm-ga. Lisades siia ka samas majas tegutseva Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instutuudi võime öelda, et aktivismist seal majas puudust ei tule.
   
 6. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (2008, üle Eesti)
  Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse eestvedamisel sai Eestis hoo sisse vabatahtliku tegevuse huvikaitse ja strateegiline partnerlus riigiga. Tänaseks on sellest välja kasvanud näiteks portaal Vabatahtlike Värav, kust leiad kiiresti vabatahtlikke vajavaid organisatsioone, kus näiteks homme abikäsi ulatada.
   
 7. MTÜ Eesti Naabrivalve (2008, üle Eesti)
  Kes on see, kes on aidanud kogukondadel tunda ennast turvalisemalt? Just, see on kahtlemata MTÜ Eesti Naabrivalve panus. KÜSKi toel laiendati näiteks ühenduse haaret üle-eestiliseks – võib-olla just tänu sellele on nad täna nii Politsei- ja Piirivalveameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei partneriks.
   
 8. Varjupaikade MTÜ (2008, sel hetkel Viljandimaa, nüüd üle Eesti)
  Kodutute loomade varjupaiku seitsmes piirkonnas üle Eesti haldav Varjupaikade MTÜ on hea näide ühingust, kes lisaks oma põhitegevusele on aidanud arendada ka loomakaitse teemat laiemalt.
   
 9. MTÜ Anni Mängumaa (2008, Tartu-, Pärnu- ja Harjumaa)
  Kui on vabaühendusi, kelle puhul nime taga peitub enamat, on just Anni Mängumaa üks neist. See ühendus on andnud suure panuse, et luua muutust vaimupuudega lastele tugiteenuse pakkumiseks üle Eesti.
   
 10. Eesti Rattarikkaks! võrgustik ja MTÜ Eesti Roheline Liikumine (2008, üle Eesti)
  Selles, et pea igas suuremas Eesti asulas on mõeldud jalgratturitele, on just nimelt MTÜ Eesti Rohelise Liikumise teene. Eesti Rattarikkaks! võrgustik sai alguse KÜSKi toega ja on aktiivne tänaseni.