Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Nõuded taotlejale

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud ühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused), milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning mille asutajate hulka ei kuulu kohalik omavalitsus või riik.
 
Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused). Avalikes huvides tegutseva taotleja:
  1. tegevused ja eesmärk on avalikkusele suunatud;
  2. teavitab avalikkust oma tegevusest.
Piirkondlikult tegutsev ühendus on:
küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi.
 
Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või maakonna ulatuses sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon.

Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine:
  • erakond;
  • äriühing ja äriühingute (ettevõtjate) liit;
  • ametiühing;
  • ameti-, kutse- ja erialaliit
  • korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt ühistud;
  • Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud;
  • ühendused, kui nende registrijärgne asukoht on teises maakonnas;
  • ühendused, kui ühenduse tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp ületab ühe maakonna piirid.
2015 kohaliku omaalgatuse programmis ei saa taotlejaks olla seltsing.
 
Täpsemad nõuded taotlejatele on toodud kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta programmdokumendis.