Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KOPi kogukondade edulood

Lisaks KÜSKi peamisele tegevussuunale, ehk ühingute võimekuste arendamisele, oleme 2013. aastast alates jaganud  koostöös maavalitsustega Kohaliku omaalgatuse programmi (KOPi) toetusi ning aidanud seeläbi kaasa erinevate kogukondade arengule üle Eesti. Igal aastal on KOPi toetuste abil arenenud ja tuge saanud üle 600 kogukonnaühenduse 1,1 miljoni euro ulatuses.

KOPi toetused on suunatud tegevustele, mis edendavad kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, tagavd kogukonnapärandi säilitamise tulevaste põlvede jaoks ning arendavad kogukonnale olulisi teenuseid. Aastate jooksul on KOPi toel selliste tegevuste läbiviimisega saanud tugevaks sadu silmapaistvaid kogukondi, kellest oleme siin lehel vaid väikse osa praeguseks välja toonud.
 
Edulugusid saab lugeda kas kaardi pealt markeritele klikkides või altpoolt ühingute nimedele vajutades.

 

Ääsmäe Külakogu

Sihtasutus Innovatsioonikeskus INNOKAS

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum

Karala Külaelu Arendamise Selts

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts

Leedri Küla Selts

MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus

Mittetulundusühing LOGOVEST

Mittetulundusühing Serle Ham

MTÜ Sõprus

Mittetulundusühing Tipu Looduskool

Mittetulundusühing Tule Maale

Muraste Külaselts

Nedsaja Küla Selts

Pelgulinna Selts

MTÜ Revolutsioon

Taagepera Külaselts

Teenuse Naiste Ühendus

Väike-Maarja Põllumeeste Selts

Valguta Maanaiste Selts