Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 2017 aasta taotlusvoorudes on kogukondadel KOPi toel võimalik anda oma panus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisesse.

KOPi strateegiline alusdokument on „Kodanikuühiskonna arengukava  2015- 2020“. KOP panustab arengukava üldeesmärki „Tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud“ ja selle kolmandasse alaeesmärki „Võimekad kodanikuühendused, kellel on piisavad ressursid arenguks ja mõjusaks tegutsemiseks“, kus on kirjelduses välja toodud, et kodanikuühenduste jaoks on oluline ka kohaliku omaalgatuse programmiga jätkamine, see on oluline just väiksematele ja kogukonna piires tegutsevatele kodanikuühendustele.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

Kuni 2012. aastani koordineeris KOPiga seonduvat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning aastatel 2013 kuni 2017 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 2018. aastast alates tegeleb KOPiga rahandusministeerium ja maakondlikud arendusorganisatsioonid