Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kevadvoor 2014

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.
Taotluste esitamise tähtaeg: 01. aprill 2014.a. kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse.

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.04.2014).