Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kaasava planeerimise taotlusvoor

Taotluse esitamise tähtaeg: 10. märts 2011.a. kell 15.00

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuühenduste ja avaliku võimu või kodanikuühenduste omavahelise planeeringute alase koostöö arendamisele, tõstmaks kodanikuühenduste võimekust planeerimisprotsessis kaasa rääkida ning sellega parandada planeerimistegevusi.
 
* Planeerimine kui ruumiline planeerimine. Planeeringute all mõeldakse planeerimisseaduse 2. peatükist lähtuvalt üleriigilisi planeeringuid ning maakonna-, üld- ja detailplaneeringuid.
Aruande vormid
Lisateave: tel: 6556245, mobiil: 53016866 e-kiri: Merlin.Sepp@kysk.ee (Merlin Sepp)