Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

ERIPROJEKT: Kodanikuühenduste katusorganisatsioonide tegevussuute tõstmise projekt

Lähtudes Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2010 a rakendusplaani tegevusest E2-M3-T5 ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi vahelisest lepingust kuulutab KÜSK tellijana välja avaliku kodanikuühenduste katusorganisatsioonide tegevussuute tõstmise projekti elluviija(te) leidmiseks.
 
Projekti eesmärgiks on kodanikuühenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike tegevussuute kasv juhendmaterjalide väljatöötamise ja aktiivõppemeetodeid kasutavate praktiliste koolituste läbiviimise kaudu. 
Pakkumine esitada hiljemalt 10. detsembril 2010.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10133 Toompuiestee 35. Paberkandjal esitatud pakkumine saadetakse samaks ajaks ka elektrooniliselt.

Lisateave: tel: 6556424, 5082997 e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius)