Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Avatud on uus taotlusvoor vabaühenduste arenguhüppe ettevalmistamiseks ning registreerimine infopäevadele

14.10.2019

Alates 14. oktoobrist on avatud KÜSKi uus taotlusvoor vabaühenduste arenguhüppe ettevalmistamiseks. Ka sel aastal on esmalt ühingutel võimalus toetust taotleda juba varasemas arenguetapis, sest kui teatakse oma arengukohti ja parimaid viise nende lahendamiseks, on potentsiaal muutus ellu kutsuda suurim. 

Toetust saab küsida arenguhüppe ning sotsiaalse ettevõtlusega alustamise ettevalmistusteks - nii enese- kui sihtrühma analüüsiks kui ka võimalikult hea ja mõjusa arenguhüppe või teenuste/toodete osutamise plaani koostamiseks. 
Ettevalmistavast voorust saab toetust taotleda tegevusteks, mis viivad kas:
  • ühingu enda arenguhüppeks tegevuskava koostamiseni või laiema ringi avalikes huvides tegutsevate teiste vabaühenduste arendamise kavani (nt arenguprogramm);
  • äriplaanini teenuste osutamiseks/teenuste pakkumiseks sihtrühmale.
 
Suurim toetussumma on 4 000 eurot ja omapanust pole vaja. Taotlusi ootame 4. veebruariks 2020 kell 15:00.

 
Voorust saab pikemalt ja põhjalikumalt kuulda infopäevadel Tallinnas ja Tartus novembri keskpaigas. Lisaks vooru tutvustusele ja inspiratsiooninäidetele saab infopäeval lähemalt kuulda sellest, millist tuge vabaühendustele pakuvad maakondlikud arenduskeskused ning millised konkursid on KÜSKil rahvusvahelise suuna arendamiseks (rahvusvahelise koostöö konkurssid ja Kodanike Euroopa programm).