Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Arengueksperdid


 

Arengueksperdi kaasamisest projekti

 

Selleks, et ühingu arenguvajadusi analüüsida ning projektiga paremate tulemusteni jõuda, soovitame kaasata projekti elluviimisesse arengueksperte, mentoreid, kes saavad olla abiks oma teadmiste ja oskustega nii projekti kestel kui hiljem projekti tulemuste mõõtmisel. Kogemused on näidanud, et väljastpoolt ühingut kaasatud asjatundja abil on projekti tulemused olnud paremad ja nende hindamine sisukam.

KÜSK pakub valiku erinevates valdkondades pädevatest ekspertidest, kellel on kogemused ja kompetents organisatsioonide nõustamisel. Soovi korral võib loomulikult kaasata teisi nõustajaid, kuid eelnevalt soovitame veenduda nende kompetentsuses.

Projekti eksperdi kaasamisega seotud kulud on võimalik KÜSKi projekti eelarvest katta. Soovitud eksperdiga peab iga taotleja ise ühendust võtma ja tema sobivuses veenduma. Omavahel tasub konkreetselt läbi rääkida eksperdi oodatav roll, töö maht, tulemused ja tasu.

Soovitame eksperdiga ühendust võtta juba projekti ettevalmistamise ajal, nõnda on ekspert kaasatud ühingu arengusse  algusest peale ja suudab hiljem aidata teil paremini ka tulemusi ja mõju analüüsida.
 

NB! Kui soovite nõu oma plaanide läbimõtlemiseks ja taotluse koostamiseks, siis on mõistlik küsida nõu hoopis maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt, kelle teenused on tasuta.
 

 

Kuidas saada KÜSKi arengueksperdiks?

 

Kui tegeled vabaühenduste nõustamisega, on sul võimalik enda pädevusi ja nõustamisteenuseid teiste kõrval reklaamida. Selleks tuleks täita ära ankeet, kus kirjeldad enda pädevusi, viimati nõustatud organisatsioone ning tulemusi, kuhu olete jõudnud. Lisaks ankeedi täitmisele tuleks saata ka 2-3 ühingu soovituskiri aadressile kysk@kysk.ee.

Soovime Sinult, et oleksid valmis panustama vabaühenduste konkreetsete võimekuste arendamisse, näiteks inimeste kaasamise, kommunikatsiooni-, juhtimis-, finantsoskustesse jne. Lisaks sellele peaksid aitama ühinguid ka laiema pildi nägemises ja hindamises - kuidas ühe või teise suutlikkuse arendamine neid oma põhikirjalistele eesmärkidele lähemale viib.

Korraga võid olla mentoriks nii ühele kui mitmele ühingule. Ole valmis, kui ühingu eestvedaja või projektijuht soovib Sind kaasata juba enne projekti esitamist, et Sinuga koos läbi arutada õiged tegevused oma võimekuse tõstmiseks. Samuti loodame, et oled valmis projekti jooksul temaga mõned korrad maha istuma tema arengu hindamiseks ja tulevikuplaanide tegemiseks.  Töö hinnas lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Vaatame jooksvalt saabunud avaldused üle, hindame Sinu kompetentse ja eelnevaid kogemusi ning sobivusel lisame Sinu andmed loendisse.

 


Lisainfo:     Kerstin Rei
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     5854 5754
     Kerstin.Rei[ät]kysk.ee