Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2022. aasta taotlusvoor

Taotlusvooru tingimused ja taotlusvorm

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.
 
Toetust saab taotleda organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti Äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.
 
Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani.

Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.
 
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena. Arengueksperdi antud hinnang valminud tegevuskavale või äriplaanile esitatakse koos aruandega.

Sobiva arengueksperdi projektile valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise. Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.
 
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2022 – 31. juuli 2022.
Toetuse ülemmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.
Taotluse esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2022 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.
Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt.
 

Infoseminar

Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infoseminar toimub:

3. detsembril kell 13.00 keskkonnas zoom (eesti keeles)

Registreerumise tähtaeg on 01. detsember.
 
Registreeri end infoseminarile siin

Registreerunutele saadetakse zoomi link meiliaadressile.

 
Lisainfo: 
 
 

     Kerstin Rei
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     5854 5754
     Kerstin.Rei[ät]kysk.ee