Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 10.09.2019)


 

Taotlemise tingimused

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.


Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):
  1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
  2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
  3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Toetusi anname kokku kuni 420 000 eurot ja toetussumma ülemmäär taotluse kohta on 25 000 eurot.
Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.
Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.
Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2019 – 31.juuli 2021 ja peab kestma vähemalt 10 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.


 

Infopäevad

Vooru infopäevad ning koolitused mõju ning äriplaanide koostamise teemal toimuvad:
Tallinnas toimuva vooru tutvustuse võtame ka videole, seega saavad kõik, kes infopäeval osaleda ei saa, vooru tutvustuse järgi vaadata.

Infopäeval osalemise tagab eelnev registreerimine SIIN.
 
Ajakava
10.00 - 11.00 vooru tingimuste tutvustus
11.15 - 13.30 mõju hindamise koolitus (vahepeal ka paus)
13.30 - 14.30 lõuna omal käel
14.30 - 18.00 äriplaanide koostamise koolitus (vahepeal ka pausid)
 
Koolituste täpsem kirjeldus:
Oskus oma mõju efektiivselt hinnata aitab sul kinnitada ning näidata nii endale kui teistele, et lood oma tegevusega laiemat ühiskondlikku kasu. Kuidas saada projektitaotluses ja organisatsioonis paika lihtsad ja kergesti mõõdetavad indikaatorid, mis aitavad oma tulemusi jälgida, mõjutada ja kommunikeerida? Koolitus annab osalejatele võimaluse koostada harjutuste ja näidete abil oma indikaatorite paketi mustandi. Koolituse viib läbi Jaan Aps (Stories For Impact), kes on lisaks kodanikuühenduste mõju hindamise käsiraamatu koostamisele ja veebilehe Maailmamuutjad.ee algatamisele aidanud hiljuti luua mõju hindamise süsteeme asendusõpetajate vahendamise programmile ASÕP ja programmile STEP, mis toetab õigusrikkumise taustaga noori tööle või õppima asumisel.
 
Äriplaanide koostamise koolitust viib läbi Triinu Jassov, kes on teenusedisainer, mentor ja ettevõtja. Triin on nõustanud nii globaalseid ettevõtteid nagu Adidas, 72andSunny, Skype kui ka start-up’e üle maailma. Muuhulgas on ta töötanud tehnoloogiaettevõtetes nagu Toggl ja Teamweek, mis on mõlemad ühed Eesti suurimad start-up edulood. Äriplaani koolituse peamine eesmärk on aru saada ja praktiliselt läbi teha just sinule sobilik äriplaani mudel. Koolitusel saame vastuseid paljudele küsimustele. Kuidas alustada, milliseid tööriistu kasutada? Kuidas selgelt näidata, et sinu idee lahendab reaalse sihtrühma reaalset probleemi? Kuidas oma sihtrühmani jõuda ja milliseid partnereid kaasata? Mida sarnast ja põnevat on maailmas juba tehtud? Kuidas kõike seda praktiliselt rakendada?

 

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil.
 
Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.


Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september 2019 kell 15.00. Ootame neid aadressile kysk@kysk.ee.
NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.


Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.

Lisainfo vooru kohta:
Katriin Pannal, tel 656 0469, e-post: katriin@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee