Search Results for: 584

KÜSKi 2024. aasta juunikuu infokiri

KÜSKi INFOKIRIjuuni 2024 AVATUD TAOTLUSVOORUDToetuse taotlemine kodanikuühiskonna innovatsioonifondist AVATUD!Innovatsioonifondi toetuse eesmärk on kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine kohalikul tasandil, elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine…

Loe lähemalt

Vabaühenduste arenguhüppe toetuse saajad selgunud

Meil on väga hea meel teatada, kes tiheda konkurentsisõela läbinud vabaühendustest tänavuse arenguhüppe toetuse pälvis. Arenguhüppe toetuse taotlemine on endiselt…

Loe lähemalt

Sõpruslinnade ja -valdade taotlusvoor (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT)

Sõpruslinnade ja -valdade taotlusvoor on ellu kutsutud selleks, et toetada poliitika kujundamist ja kujunemist alt üles meetodil (i.k. bottom –…

Loe lähemalt

KÜSK otsib riigihankega maakondade vabaühenduste konsultantide õppereisi korraldajat Hollandisse

Holland on tuntud oma pikaaegsete ja põhjalike kogemuste poolest, kuidas kaasata lapsi ja noori aktiivselt kaasa rääkima ja kaasa mõtlema…

Loe lähemalt

Elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks mõeldud kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvooru infotund

Taotlusvooru eesmärk on tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas ja edendada kogukondade ning kohalike omavalitsuste koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamise kaudu. Taotlusvooru infotund…

Loe lähemalt

NB! TAOTLUSTE ESITAMINE NÜÜD AVATUD! Tule ja taotle toetust kodanikuühiskonna innovatsioonifondist elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks

Taotlusvooru eesmärk on tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas ja edendada kogukondade ning kohalike omavalitsuste koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamise kaudu. Julgeolekuolukorrast tingituna…

Loe lähemalt

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse võimekuse ja kriisivalmiduse arendamiseks

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas….

Loe lähemalt

Hüüru vabatahtliku pääste eestvedaja Mati Leivategija: elanikkonnakaitse ja kriisiks valmistumine on meil väga oluline teema

Hüüru vabatahtlik päästekomando, mis tegutseb Hüüru R&C Klubi MTÜ nime all, on asutatud 1996. aastal. Sellest ajast on selle eestvedajaks…

Loe lähemalt

MTÜ Peipsiääre Järvepääste avas hooaja

MTÜ Peipsiääre Järvepääste on saanud KÜSKi arenguhüppe 2020. aasta toetuse (summas 24 960 eurot), et kasvatada SAR võimekust teenuste osutamisel. SAR…

Loe lähemalt

Tatjana Zamorskaja Narvast: vabaühenduse peaks looma selleks, et muuta maailma paremaks

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku konkursil valiti parimaks nõustajaks Narva vabaühenduste konsultant Tatjana Zamorskaja. Hindamise aluseks oli tagasisideküsitlusele vastajate protsent ja nende…

Loe lähemalt

Ainulaadse NULA arenguprogrammi lõpetas kaheksa värsket ühiskondlikku algatust

NULA inkubaatori seitsmes hooaeg on lõppenud – Eesti ainsa üksnes ühiskondlikele algatustele mõeldud arenguprogrammi läbis täismahus kaheksa värsket algatust. Sellel…

Loe lähemalt

Võõrsil elavad Eesti noored läbisid suvel KÜSKi ja välisministeeriumi toel uut laadi praktikaprogrammi

Sel suvel sai esmakordselt teoks programm, mille kaudu väliseesti noored, olgu kas idast või läänest, said meie riigi toel läbida…

Loe lähemalt