Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

UUDISED

Veel uudiseid
  • Šveitsi VÜFi avalike teenuste äriplaanide elluviimise taotlusvooru lõpuüritus

  • ELFi töötajate meediakoolitus

  • Tähe Noorteklubi swot analüüs

  • MTÜ YFU Eesti meeskond oma kontoris

  • MTÜ Maana - Teeme tööd ja peame plaane

  • Kihnu Virve jutustab kuidas päike teda kallistas (Eesti Saarte Kogu)

  • Tänu KÜSK-ile lendab lumi Juula külamaja eest laias kaares

Vabaühenduste toetusprogramm

Ühenduste tegevusvõimekuse tõstmine, laiaulatuslikku mõju omavad kodanikuühiskonda arendavad uudsed head ideed, rahvusvaheline kogemuste jagamine, uuringud ja kodanikuühiskonna suursündmused.

Kohaliku omaalgatuse programm

Kogukonna liikmete aktiivne osalemine kohalikus arengus, ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamisel ja kogukonnateenuste arendamisel.

Šveitsi Vabaühenduste Fond

Ühenduste  ja avaliku sektori koostöö avalike teenuste arendamisel, teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisel. Sotsiaalprobleemide ennetamisele ja lahendamisele keskendunud teenuste äriplaanide koostamine ning teenuste käivitamine.

Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt

Info Kodanike Euroopa programmi kohta, mis toetab kodanikuaktiivsust EL tasandil ning pakume toetust taotlejatele praktilistes küsimustes seoses projektitoetuse taotlemisega.