Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

UUDISED

Veel uudiseid
  • KÜSKi kevad algas Kopli Madisel meeskonnatöö arendamise ja koolitusega.

  • Aasta vabaühenduseks valiti Lasnaidee algatus, millele andsime KÜSKi poolt tunnustuseks suurte tegude eest 5000 euro stipendiumi. Pilt: Hea Kodanik

  • KÜSK läks Tagasi kooli. Pildil on meie Katrin Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis kodanikuaktiivsusest rääkimas.

  • Tunnustuse saanud kodanikuühiskonna tublimad tegijad aastal 2014. Pilt:Hea Kodanik

  • Seto Kuningriigi esindus käis meid Setomaa arengu toetamise eest tänamas

Vabaühenduste toetusprogramm

Ühenduste tegevusvõimekuse tõstmine, laiaulatuslikku mõju omavad kodanikuühiskonda arendavad uudsed head ideed, rahvusvaheline kogemuste jagamine, uuringud ja kodanikuühiskonna suursündmused.

Kohaliku omaalgatuse programm

Kogukonna liikmete aktiivne osalemine kohalikus arengus, ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamisel ja kogukonnateenuste arendamisel.

Šveitsi Vabaühenduste Fond

Ühenduste  ja avaliku sektori koostöö avalike teenuste arendamisel, teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisel. Sotsiaalprobleemide ennetamisele ja lahendamisele keskendunud teenuste äriplaanide koostamine ning teenuste käivitamine.

Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt

Info Kodanike Euroopa programmi kohta, mis toetab kodanikuaktiivsust EL tasandil ning pakume toetust taotlejatele praktilistes küsimustes seoses projektitoetuse taotlemisega.